Naukowe, Namacalne Dowody dla Sensu Wiary w Boga!
___________________________________________________________________________________________________________
WNIOSEK KOŃCOWY NA PODSTAWIE ARGUMENTÓW NA
PODŁOŻU NAUKOWYM

Biorąc pod uwagę przedstawione tu powyżej argumenty naukowe od 1-6, a
mianowicie:

Argument # 1:
- Brak Śladw Życia Dostarczonych Z Analizy Próbek Kosmicznych i
Penetracji Planet!
Argument # 2: Brak Odpowiedzi Na SygnaŁy Od Ponad Kilkudziesięciu Lat Wysyłanych
z Ziemi!
Argument # 3 A: Szansa na Przypadkowe Zaistnienie Życia (żywego
organizmu) w Wszechświecie = 1 do 10 Podniesione Do Potgi 340 Milionw. (tzn. 1 do 1 z
340 milionami zer potej jedynce)!
Żaś Dla Porwnania Ilość Wszystkich Atomów We Wszechświecie To Zaledwie: 10
Podniesione Do Potgi 80.
Oraz, że:
Argument # 3B:
- Jeśli Przypadkowa Mutacja Następowałaby Nawet, Co Sekundę Od
Znanego Nam Czasu Narodzin Wszechświata, (Co Samo W Sobie Już Jawi Się Jako
Zupełnie Nierealne), Wówczas Ta Cząsteczka Białka Konieczna Do Budowy Komórki Do
Obecnej Chwili Przebyłaby Tylko 43% Drogi Do Ukończenia Swej Budowy!
Argument # 4: Odlege Podróże Kosmiczne Są Niemożliwe z Racji Ogromu
Wszechświata, A Zarazem Niemożliwości Odbywania Podróży z Szybkością Bliską lub
Równą Prędkości Światła!
Argument # 5: Inne Czynniki Wykluczające Odległe Szybkie Podróże Kosmiczne Przy
Jednocześnie Koniecznej Odpowiedniej Szybkości Z racji Ogromnych Przestrzeni We
Wszechświecie!
Argument # 6: Ziemia Jest Ogromnie Rzadką Lub Jedyną Możliwą Do Powstania i
Utrzymania Życia Planetą We Wszechświecie, A Nieprawdopodobne
Prawdopodobieństwo Samoistnego Zaistnienia Takiej Planety Jak Ziemia Wynosi jak: 1
do 10 Podniesione Do Potęgi 76 (tzn. jeden do jednego z 76 zerami po tej jedynce)

* (natomiast w nauce rozpoznaje się, iż liczba 1 do 10 z zaledwie 50 zerami po jedynce
jest wskazaniem wielkości zajścia jako niemożliwego do zaistnienia bez względu na
czas dozwolony na to zajście czy też ilość możliwości, które mogłyby zaistnieć w
odniesieniu do tego zajścia by się ono wydarzyło!)

WNIOSEK z Argumentów na Podłożu Naukowym:
- Możemy tym samym uznać, że jakikolwiek wpływ obcych cywilizacji/ kosmitów (a tym
bardziej ślepego przypadku) na zaistnienie i rozwój życia na planecie Ziemia jest z
naukowego punktu widzenia
NIEMOŻLIWY!
Foto-zero: " [2009] Jupiterimages Corporation"
Argumenty Logiczne
Foto-UFO: " [2009] Jupiterimages Corporation"
Wyjaśnienie:

Zdrugiej strony, zanim przejdziemy do podsumowania całości i wyciągnięcia
ostatecznego wniosku w odniesieniu do UFO musimy wspomnieć tu, że istnieje też wiele
błędnych skojarzeń.
Dr. Clifford Wilson, ktróy to dokonał wielu dociekań i badań na temat obserwowanych
w świecie UFO doszedł w konkluzji do wniosku, że zasadniczo często są one poddane
błędnej interpretacji wszelakich naturalnych fenomenów bądź też różnych obiektów
wypuszczonych za przyczyną działalności ludzkiej.

Dla przykładu: Zgłaszane w 1966 roku przez przedstawicieli rządowych w U.S.A. w
stanie Michigan dziwne obiekty w kształcie dysku, po zbadaniu przez ekspertów okazały
się być niczym innym jak produktem bagiennych gazów.
Zaś zaobserwowane przez tysiące osób w roku 1997 UFO przemieszczające się nad
miastem Phoenix w USA i dziwne światła, po dokładnym zbadaniu tego zajścia przez
wojsko, okazały się być racami świetlnymi zrzuconymi przez: A-10 Worthog.
Podobnych, wyjaśnionych przykładów jest wiele.
Niektre z nich to: obiekty wojskowe, balony meteorologiczne widziane z daleka,
fenomeny przyrody, chmury tworzące nietypowe zarysy, ludzkie obiekty kosmiczne,
stacje kosmiczne, rakiety, itp.
*Jedynie dla nielicznych, niewytłumaczalnych przykładów, nie wyklucza on (po
przeprowadzeniu ścisłych badań i obserwacji zaobserwowanych, a z drugiej strony
typowych zbieżności z okultyzmem) – działania i uwikłania się w to ponadnaturalnych
czynników- zła!
źródło: Ken Ham: Do I Believe in UFO?
Wniosek z Argumentów Logicznych/ Dodatkowych:

-  Również na podstawie zawartych w tym opracowaniu wskazań logicznych, tudzież
dodatkowych
możemy logicznie wywnioskować, że żadne rzeczywiste fizyczne UFO nie
kontaktuje się z mieszkańcami Ziemi, gdyż
ich nie ma oraz nie mają w tym jakichkolwiek
logicznych zasadnych korzyści, przyczyn, ani też faktycznych powodów
jak wskazane
wcześniej
w puktach: A-F oraz I-VI (zobacz te punkty), nie wspominajc faktu, iż
dodatkowo istniałyby przy tym liczne jawne, obserwowalne, namacalne i powszechne
dowody naukowe oraz wielki ogrom rejestrowanych przez nasze obserwatoria
przestrzeni kosmicznej oraz sondy i satelity, jawnych i niezaprzeczalnych obrazów
(tudzie zdjęć tychże osobników) oraz ich wyraźnej, nie ukrytej i pewnej obecności w
naszej przestrzen
i!
- No chyba, że w grę wchodzi wymiar spirytualny i określony cel
kontroli ludzkiej wiary
jak przedstawione już tu w tym opracowaniu!
=
Fotos UFO i -nothing: " [2009] Jupiterimages Corporation"
* Możliwość przypadkowego powstania jakiegokolwiek życia we Wszechświecie jak np.
człowiek, wynosi jak:
1 do 1-go z 340 milionami zer po tej jedynce. Jest to ogromna
liczba i ogromna niemożliwość! Jest to nieporwnywalnie nawet więcej niż liczba
wszystkich niewidzialnych gołym okiem atomów we Wszechświecie, gdzie liczba ich
wynosi jak
1 z zaledwie 80 zerami po tej jedynce,. Natomiast naukowe prawo dr. Borela
(twórcy rachunku prawdopodobieństwa) zakłada, że prawdopodobieństwo zajścia
czegokolwiek,w przypadku, którym to liczba ta jest mniejsza niż liczba:
1 do 1-go z 50
zerami po tej jedynce
nie mogło się wydarzyć w żaden możliwy sposób, bez względu na
czas czy ilość możliwości dla tego zajścia.

Jest również oczywistym, że do powstania (utworzenia) żywych organizmów (
tudzież
przedstawicieli UFO gdyby nawet zakładać ich istnienie
), a szczeglnie inteligentnych
organizmów, zawsze potrzebna jest
INFORMACJA, która to musi mieć swoje pierwotne
źródło, gdyż do powstania jakiejkolwiek inteligentnej informacji właśnie potrzebna jest
wpierw
owa informacja. Inteligencja nigdy nie powstaje sama z siebie, lecz z jeszcze
wyższego źródła tejże
INTELIGENCJI, które to PIERWSZE (tj. pierwotne) ŹRÓDŁO
właśnie my zwiemy
STWÓRCĄ i BOGIEM!

I w końcu i to, że niepojęcie olbrzymia i doskonała INFORMACJA do powstania ŻYCIA, a
zawarta i zakodowana w
DNA i KOMÓRCE oraz super inteligentne rozwiązania zawarte
w budowie maszyn molekularnych i organizmów - ZAWSZE potrzebują swojego SUPER
INTELIGENTNEGO NADAWCY tej zakodowanej informacji!!!

(dla przykładu: materiał ludzkiego DNA mogący zmieścić się w naczyku o wielkości
zaledwie główki od szpilki, posiada w sobie aż tyle zawartej i zakodowanej informacji, że
aby ją zapisać potrzeba by tylu książek, iż możnaby z nich utworzyć wieżę sigającą od
Ziemi do Księżyca i to w dodatku aż 600 razy tyle (czyli 600 razy ten dystans). Jest to
informacja, która miliardy razy przewyższa naszą obecną zaawansowaną technologię).
Jak więc widać tenże
Nadawca musi być też super inteligentny i super doskonały!

Tak więc, nie tylko człowiek, ale i UFO-ludki (gdyby istnieli) NIGDY nie mogli
powstać PRZYPADKOWO!
Wszystkie żyjące, inteligentne organizmy musiały
mieć początek za przyczyną
super inteligentnego pierwotnego źródła tejże
"informacji-kodu życia" czyli STWÓRCY!

Niniejszym, rozpatrując powyższe argumenty przedstawione w całym temacie
zatytułowanym: "Co z Tym UFO", ewidentnie widzimy, że możliwość istot UFO
lub przypadku w procesie tworzenia ziemskiego życia jest zerowa i logicznie
bzdurna!
Foto: " [2009] Jupiterimages Corporation
Dla utwierdzenia się, biorąc pod uwagę, tak powyższe argumenty naukowe od 1-
6
, jak również (dodatkowo tylko) argumenty logiczne od A-F oraz argumenty
uzupełniające, a dotyczące rzekomych kontaktów ludzi z
fizycznym UFO od I -
VI
, możemy zauważyć, jakie jest FAKTYCZNE prawdopodobieństwo ich udziału
w powstaniu i rozwoju naszego życia na Ziemi lub nawet przypadkowego
powstania życia za ich przyczyną -
(mnożąc choćby tylko przez siebie wszystkie
te matematyczne możliwości wedug wskazanych tam argumentw z kategorii tych
NAUKOWYCH i tych LOGICZNYCH oraz tych DODATKOWYCH wg. rachunku
prawdopodobieństwa)
i z przekonaniem raz na zawsze przyznać, że:
- bajki o fizycznych kosmitach budujących Ziemię i człowieka są dla
małych dzieci!!!
Foto-tale: " [2009] Jupiterimages Corporation"
WNIOSEK KOŃCOWY:

Sir Derek Harold Richard Barton
- chemik: nagroda Nobla w dziedzinie chemii:

“Nie ma żadnej niezgodności pomiędzy Nauką a
religią... Nauka pokazuje, że Bóg istnieje.”

Konkluzja do:
"Co z Tym UFO?"
Podrozdziały do Tego
Tematu:
(po lewej stronie są guziki do
tematów głównych)
Rozdziały Główne:
(po prawej stronie są guziki
do podrozdziałów w tym
temacie)