Namacalne, Naukowe Dowody dla Sensu Wiary w Boga!
___________________________________________________________________________________________________________
Podrozdziały do Tego
Tematu:
(po lewej stronie są guziki do
tematów głównych)

“Taki prosty owad jak pszczoła tworząca ul, mogłaby być
wystarczająca, aby obalić całą moją teorię.”

- Charles Darwin.
Pszczoła: źródło "Wikimedia Commons", licencja: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:European_honey_bee_extracts_nectar.jpg
PSZCZOŁY: „Wszystkie gatunki należące do rodzaju Apis żyją w zorganizowanych
społeczeństwach. Budują one z czystego wosku pionowe plastry z obustronnie
ułożonymi komórkami, służącymi do wychowu czerwiu i przechowywania pokarmu.
Osobniki dorosłe i larwy odżywiają się nektarem, spadzią oraz pyłkiem kwiatowym.
Zakładają duże kolonie (rodziny pszczele), zależnie od gatunku liczące od kilku do 20-
80 tysięcy osobników. Życie rodzin jest koordynowane za pośrednictwem feromonów,
regularnych zmian aktywności gruczołów, porozumiewania się za pomocą tańców i
wydawania dźwięków...”. – „Doskonale wypracowały [one] sposób regulacji temperatury
w gnieździe, co pozwala rodzinom pszczelim na uniezależnienie się w dużej mierze od
warunków zewnętrznych, dzięki czemu w klimacie chłodnym mogą przeżyć długie i
surowe zimy całe kolonie, a nie tylko pojedyncze osobniki w stanie hibernacji, jak np. u
trzmieli....”
„...Jednymi z największych naturalnych wrogów pszczoły są szerszenie(Vespa).
Potrafią atakować całą gromadą siedliska tych owadów, niszcząc gniazdo i zjadając
larwy.

Początkowo wysyłają [one] zwiadowcę, który ma za zadanie zlokalizować gniazdo.
Pszczoły potrafią jednak bronić się przed tymi drapieżcami. Otaczają szerszenia, który
przybywa do kolonii, tworząc zwartą kulę, złożoną z żywych organizmów.

Napastnik znajdujący się w środku ginie, po 10 minutach, na skutek przegrzania,
ponieważ maksymalna temperatura, jaką może wytrzymać to 46°C, natomiast pszczoły
przetrzymują ponad 47°C. W 2009 roku odkryto, że związek z tym procesem ma
również dwutlenek węgla wytwarzany przez pszczoły”.

„Powyższe urywki zaczerpnięte z Wilkipedia opracowanie p.t. ”Pszczoła”http://pl.wikipedia.org/wiki/Pszczoła
Cuda w Przyrodzie - 10 przykładów na
inteligentnego Stwórcę:
- Pszczoła Grzebie Darwina!
Czy nie uważasz znowu (patrząc szczerze i obiektywnie), że
wspaniała organizacja rodzinna pszczół z ich wewnętrzną
hierarchią i kolektywnym podziałem pracy w roju jest
zdumiewająca. Przydział pozycji danej pszczoły w rodzinie i
przydział zadań, ich doskonałe umiejętności względem
wzajemnej komunikacji pomiędzy sobą poprzez tańce i dźwięki
oraz strategia obronna swojego gniazda bezsprzecznie
wskazują na inteligentne rozwiązania. Niewątpliwie, nie jest to
przypadek nabyty w drodze doboru naturalnego chemicznej
ewolucji, niprawdaż?
Czy wiesz również, że:
Pszczoła, źródło: "Wikipedia", licencja: http://en.wikipedia.
org/wiki/File:Bumblebee_closeup.jpg
Pszczoły są głównym owadem zapylającym, dzięki czemu wiele roślin może rozwijać się,
wzrastać i wydawać owoce. Dzięki temu również człowiek może spożywać owoce tychże
roślin, które w przeciwnym razie nigdy by nie wzrosły.

Jak widać pszczoły nieprzypadkowo wypełniają tu na ziemi niezastąpione wprost
obowiązki i pracę, tak na korzyść samego człowiek, jak i innych stworzeń.

Niewielkie skrzydła pszczół poruszają się z doskonałą szybkością aż 11,400 razy na
minutę i w tenże sposób umożliwiają im odpowiednie manewry w czasie pobierania
nektaru z roślin, a szybkość poruszania się pszczół dochodzi średnio do ok. 24 km/godz.

Gdyby pszczoły nie używały do latania swojej doskonałej metody, lecz metod
stosowanych przez człowieka, to nie byłyby one w stanie w ogóle latać.

Pszczoły posiadają 5 oczy, przy czym dwa z nich służą im również do wychwytywania
ruchu innych obiektów wokół nich samych, w szybkości rozdzielczej 6-krotne większej niż
u człowieka.

Należy pamiętać, że jedna pszczoła w czasie swojego życia jest wstanie wyprodukować
mniej więcej jedynie 1/12 łyżeczki miodu, ale właśnie w ich zorganizowanej ilości tkwi
cały sekret możliwości i siły rodziny pszczelej.

Do wyprodukowania niecałego ½ kilograma miodu potrzebnych jest aż 556 robotnic,
które zbiorą do tego nektar z aż 2 milionów kwiatów, który to znów nektar kwiaty
produkują by przyciągnąć (wabić) pszczoły i w ten sposób zostać zapylone.

W ten sposób pszczoły odwiedzają olbrzymią ilość kwiatów dziennie, a przy okazji
zapylając je, co jest konieczne dla rozwoju roślin (owoców i warzyw), a następnie
wydania nasion dla następnych pokoleń.

Bez tego działania, nasza samowystarczalna przyroda zaczęłaby po prosu ginąć, a my
sami zubożelibyśmy o ponad 90% wszystkich owoców, warzyw i nasion. Co za wspaniały
i super-inteligentny program wprowadzony do naszej przyrody, nieprawdaż?!!

Jak rozpoznają naukowcy: „malutkie włoski pokrywające
pszczołę utrzymują niewielki ładunek elektryczny, który z kolei
powoduje, że pyłki kwiatowe są wstanie z łatwością przyczepiać
się do pszczoły, która następnie przenosi je dalej z kwiatka na
kwiat”
- widzimy tu, więc celowe działanie, niezależne od pszczoły, gdyż
nie służące jej samej, lecz wykorzystujące pszczołę do celów
innych i koniecznych w przyrodzie.

Kto o tym zdecydował, kto to zaplanował? W tym przykładzie
wyraźnie widzimy inteligentny PLAN, PROJEKT i CEL, a nie
przypadek!

Czy nie uważasz (oceniając zupełnie szczerze), że
ta wspaniała relacja pszczół z naszą przyrodą
wyrażona poprzez możliwość zapylania kwiatów;
owoców i warzyw oraz odwzajemniona relacja
samych kwiatów wabiących pszczoły do siebie
słodkim nektarem w celu pozyskania możliwości
zapylenia, -  (relacja jakże konieczna z uwagi na
możliwość naszej egzystencji oraz egzystencji
innych stworzeń),-  nie jest zwykłym ślepym i nic
nie znaczącym przypadkiem ewolucji chemicznej,
tylko inteligentnie i celowo wprowadzonym do
przyrody programem?
Pszczoła pijąca: źródło: "Wikimedia Commons", licencja: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:
Drinking_Bee.jpgźródło
Wyprodukowany przez pszczoły miód służy im następnie do wyżywienia się, pozyskania
energii życiowej i utrzymania odpowiedniej temperatury w ulu w czasie zimniejszych dni
w okresie zimowym, a nadwyżki jego wykorzystywane są także przez człowieka oraz
zwierzęta do celów odżywczych, leczniczych i innych.

Rzymianie, dla przykładu, tak wysoce cenili sobie wartość miodu, że miodem opłacali
nawet swoje podatki używając go zamiast złota. Nie wiele osób wie również o tym, iż
miód pszczeli jest super doskonałym i pełnym pokarmem posiadającym prawie wszelkie
potrzebne do odżywienia organizmu składniki.

W przeciwieństwie do zwykłego cukru, który po spożyciu niszczy ludzkie zęby, miód jest
cukrem doskonałym, a jego skład znacznie zabezpiecza także przed próchnicą zębów.
Od tysięcy lat miodem zabezpieczano nawet rany na ciele z uwagi na jego skład
antyseptyczny.

Tak więc, jak widzimy, miód jest wielce cudowną substancja, którą to bezustannie w
swoim niewielkim organizmie przy pomocy skomplikowanych enzymów produkuje (ta
średnio zaledwie ok. 1 centymetrowa), maluteńka, a zarazem genialna pszczoła.
Posiada ona również maleńki mózg wielkości ok. 1 milimetra sześciennego, jednakże
mózg posiadający zarazem najgęstszą tkankę w siatce włókien nerwowych w całym
świecie zwierząt!
Pszczoła: żrdło: "Wikimedia Commons", Licencja: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:
Twinxamot_-_20070708BronxZoo_32_(by).jp
karmienia ich własnej królowej, która w ten oto sposób doskonale przez nie odżywiona,
przeżywa aż 72 razy dłużej niż jej robotnice i w jednym tylko roku składa 250,000 jaj.
Pszczoły produkują też super odżywcze mleczko pszczele, służące im z kolei do
Wszystko to podyktowane jest wewnętrzną mądrością prowadzącą do przetrwania tego
gatunku.

Wosk pszczeli, produkowany przez pszczoły ze spożywanego przez nie miodu jest
również doskonałym antyseptykiem. Nieproszony w ulu intruz może być zawoskowany i
w ten sposób jego rozkład i bakterie nie zagrażają już tejże kolonii. Miód
wyprodukowany przez pszczoły posiada w sobie naturalny antybiotyk, który zatrzymuje
w nim rozwój bakterii i psucia się.

To wszystko jak widać służy właśnie pszczołom do
wspomnianego tu inteligentnego planowania rozwoju i
przetrwania. Czy uważasz, że to wszystko zbudował również
ślepy, niewładny intelektualnie przypadek chemicznej
ewolucji?
Pszczoły lądujące z pyłkiem:, źródło: "Wikimedia Commons", Licencja: http://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Bees_with_Pollen_landing.jpg
Telefon - foto źródło: © [2009] Jupiterimages Corporation"
Nasi inżynierowie telekomunikacji mogą się jeszcze sporo nauczyć od
pszczoły!
Oprócz wspomnianych wcześniej specjalnych tańców pszczół i dźwięków, (które to
pszczoły wykonują w celu wzajemnej komunikacji i informowania się o tym gdzie dla
przykładu znajdują się w pobliżu kwiaty i nektar), porozumiewają się one także za
pomocą wzajemnego dotykania się swoimi czułkami.

W ten sposób pojedyncze pszczoły (zwiadowcy) są w stanie określić i przekazać innym
robotnicom kierunek, a nawet odległość do celu. Poszczególne kolonie pszczół wydają
również swój specyficzny i znany im własny, rozpoznawczy odór.

Czy, (mówiąc szczerze), a odnosząc się do opisanej
powyżej zdolności doskonałej komunikacji pszczół,
można widzieć w tym zwykły przypadek doboru
naturalnego chemicznej ewolucji?
UWAGA: Wprost fenomenalne i nie do wiary! Co za geniusz inteligencji zawarty w
tak maluteńkim organizmie! W tak niewielkim mózgu! Kto wytworzył tak doskonale
zorganizowane owady o tak inteligentnie funkcjonujących zależnościach, zachowaniach
i organizacji rodzinnej.

Owady, które za pomocą przedziwnych tańców, dźwięków i dotyków potrafią informować
się nawzajem o tym, gdzie dla przykładu w pobliskiej okolicy znajdują się plantacje
kwiatów? Ślepy przypadek doboru naturalnego chemicznej ewolucji???!!!

Kto nauczył ich jak się bronić przed chorobą i intruzem, jak zabezpieczać rodzinę, jak
budować i jak rozdzielać obowiązki? – Również ten sam ślepy przypadek???!!! - W
drodze nie posiadającego inteligencji doboru naturalnego???!!! – Chyba trochę coś za
dużo tych ślepych przypadków, nieprawdaż??!! Zawsze to ma być tłumaczone
przypadkiem?! - Cóż, nasz znajomy, uzdolniony matematyk, zwykł mawiać w podobnych
kwestiach: - „kpisz pan sobie, czy o drogę pytasz?” -
Przypadek czy inteligentny i
zamierzony projekt??!!

Nawet sam Darwin przyznał kiedyś mówiąc, że: cyt.:  

“Taki prosty owad jak pszczoła tworząca ul, mogłaby
być wystarczająca, aby obalić całą moją teorię.”

- Charles Darwin.
Jupiterimages Corporation"
Rozdziały Główne:
(po prawej stronie są guziki
do podrozdziałów w tym
temacie)