Namacalne, naukowe dowody dla sensu
wiary w Boga:
_________________________
Wniosek Ostateczny:

"Dla tych, którzy szukają sensu dla wiaryw Boga, żadne
tłumaczenie nie jest już więcej potrzebne. Dla tych zaś, którzy
nie chcą wierzyć, żadne tłumaczenie nie jest już więcej
możliwe!!!” -
Franz Werfel.


*[kolory na tej stronie są wprowadzone celowo dla podkreślenia znaczenia
niektórych słów]

Poszczególne opracowania na tej stronie Internetowej, zatytułowanej:
"Namacalne, Naukowe Dowody dla Sensu Wiary w Boga" wykazują
niezbicie, że nasza wiara nie jest rezultatem wyłącznie jakichś bezpodstawnych
pragnień istnienia Boga i możliwości dalszej egzystencji człowieka, lecz opiera się
ona na ścisłych i najracjonalniej w świecie przyjętych wnioskach.

Wnioski te wypływają tak z logicznych implikacji, jak i naukowych dowodów
potwierdzonych licznymi badaniami, tudzież niezaprzeczalnych testamentów i
zapisów historycznych, w sumie bezbłędnie prowadzących nas,
(tj. człowieka o
otwartym umyśle, a nie ugruntowanych poglądach zwodniczych nurtów wszelakich
ideologii naszpikowanych demagogią)
- do takiej, a nie innej konkluzji i Prawdy!

Jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie przedstawione w tym opracowaniu
argumenty tj. te z konkluzji do rozdziału pt.
„Cuda w Przyrodzie”, który ewidentnie
wskazują i udowadniają nam w oparciu zamieszczoną tam argumentacje stricte
naukową, że:
1.) Organizmy i wszelkie mechanizmy w nich zawarte demonstrują ogromnie
rozbudowaną, wielce precyzyjną oraz nieredukowalną kompleksowość,
inteligentną informację i zarazem super inteligentne rozwiązania tj.:

•        widoczny
inteligentny projekt w budowie życia,
•        ogromnie skomplikowana kompleksowość budowy organizmów,
•        inteligentne rozwiązania w działaniu maszyn molekularnych w organizmach,
•        widoczny kierunek w budowie organizmów,
•        nieredukowalna złożoność w budowie organizmów
(już na poziomie mikro-
   molekularnym i wraz z
minimalnie funkcjonalnymi elementami zawartymi i
   wykorzystanymi w budowie tychże mikro "maszyn molekularnych")
,
•        ograniczony czas ziemi dla ewolucji,
•        sprzyjające, ziemskie środowisko do funkcjonowania życia,
•        super precyzyjnie wykalibrowane prawa Wszechświata umożliwiające
warunki   do powstania tego środowiska, a w nim życia,
•        niewiadomy i niepojęty początek życia,
•        istnienie świadomości i inteligencji w człowieku z możliwością pojmowania
PRAWA MORALNEGO -
- są niezaprzeczalnym faktem i ewidentnie implikują INTELIGENTNEGO   
STWÓRCĘ!
- *[jeżeli chcesz sobie przypomnieć, to kliknij tu - przejście do "Cuda w Przyrodzie"]

2.) Ewolucja chemiczna absolutnie i w ogóle nie jest możliwa wg. wyliczeń
rachunku prawdopodobieństwa
dokonanych przez naukowców i matematyków
najwyższego niewątpliwie formatu. A możliwość przypadkowego powstania
człowieka, równa jest liczbie, jak:
1 do 1-go z 340 milionami zer po tej jedynce.
Gdzie dla porównania wyliczona ilość wszystkich atomów w znanym nam
Wszechświecie to zaledwie jak:
1 do 1-go z 80 zerami po tej jedynce.

•        Zaś respektowane w nauce prawo dr. Borela (twórcy rachunku
prawdopodobieństwa) wskazuje, że wydarzenie o liczbie mniejszej, jak:
1  
do 1-go z 50 zerami po tej jedynce
- jest całkowicie niemożliwe, aby  
kiedykolwiek mogło się wydarzyć, bez względu na czas i ilość zajść dla tego
wydarzenia!!! -
 *[dla przypomnienia, kliknij tu, aby przejść do:"Matematyczny dowód na istnienie
                    Inteligentnego Stwórcy"]

3.) Że nie istnieją żadne faktyczne, odkryte i bezsprzecznie potwierdzone formy
przejściowe w wykopaliskach
– tj. pokładach, czyli od organizmów prymitywnych
- ze zmianami przejściowymi i aż do człowieka,
(gdzie jednocześnie powinno być ich
tam całe mnóstwo, gdyby uznać założenia ewolucji za słuszne)
. -*[kliknij - przejście do
strony "Paleontologiao ewolucji, czyli 0+0=0]

4.) Że wszelkie mutacje genetyczne, (w których informacja genetyczna faktycznie
ubożeje a nie wzrasta), jedynie niszczą, a nie budują materiał genetyczny oraz
organizmy i w żaden sposób nie mogą być drogą do powstawania nowych,
wyższych organizmów. -
*[kliknij - przejście do strony "Genetyka w Służbie Stwórcy"

5.) Że ewolucja chemicznej zasadniczo zaprzecza III Zasadzie Termodynamiki i
nigdy jeszcze
nie zaobserwowano ewolucji w działaniu w samej przyrodzie. -
*[kliknij - przejście do strony "Dodatkowe Argumenty"]

6.) Że powstały już i powstają listy nazwisk tysięcy uznanych ludzi nauki; -
doktorów i profesorów biologii, biochemii, biofizykii, mikrobiologii, lekarzy,
astrofizyków itp.
sprzeciwiających się ewolucji chemicznej jako nie zasadnej
naukowo. -
*[kliknij - przejście do strony "Farsa i Paradoks"

7.) Że nasz doskonały KOSMOS z jego super precyzyjnymi, matematycznie
złożonymi prawami miał tylko 3 możliwości do jego powstania, tzn.:
•        -
albo istniał od zawsze, co dzisiejsza nauka wg. teorii Big Bangu, tj.
(Wielkiego Wybuchu) stanowczo wyklucza, gdyż wszystko w Kosmosie
wskazuje na jego absolutny początek!
•        -
albo stworzył się sam, co zasadniczo zaprzecza samej logice, gdyż
cośkolwiek nie mogło stworzyć
samego siebie zanim to coś jeszcze
zaistniało!
•        - albo został stworzony, (czyli miał swojego WIELCE INTELIGENTNEGO
STWÓRCĘ)
, co jest ostatnią i najbardziej logiczną możliwością, patrząc
na
super precyzyjne kalibracje i inteligentne, matematyczne
rozwiązania oraz niesamowitą równowagę w Kosmosie
. -
*[kliknij - przejscie do strony  "Cuda w Kosmosie"]

8.) Że według wszelkich przedstawionych logicznych i naukowych argumentów
opisanych tu w rozdziale pt.
„Co z Tym UFO” – wynika, iż: - bajki o kosmitach
budujących Ziemię i człowieka są dla małych dzieci!
•        Gdyż: Po pierwsze: – wszelkie przedstawione w tamtym rozdziale argumenty
naukowe temu przeczą.
Po drugie: niema dla tej możliwości żadnych
istniejących, udokumentowanych wskazań,
(które powinny zasadniczo
istnieć jako pozostawione)
, i Po trzecie: a przede wszystkim - zaprzecza
temu logika i brak podstaw
, jak wskazane już w rozdziale.
•        Poza tym, głównym argumentem jest tu mianowicie następujący argument: -
Kto zaś stworzyłby samych kosmitów???, - którzy bądź, co bądź, podlegają
tym samym warunkom odnośnie możliwości zaistnienia we Wszechświecie,
co i człowiek. Czyli, jeżeli z przypadku – to możliwość taka jest
żadna, jak
już wykazali to niezbicie wybitni naukowcy i matematycy.

•        * - gdyż, dla przypomnienia, możliwość przypadkowego powstania
jakiegokolwiek życia we Wszechświecie jak np. człowiek, wynosi jak: 1 do
1-go z 340 milionami zer po tej jedynce
. Jest to ogromna liczba i
jednocześnie ogromna niemożliwość! Jest to nawet
nieporównywalnie
więcej niż wyliczona liczba wszystkich niewidzialnych gołym okiem atomów
we Wszechświecie
, gdzie liczba ich wynosi jak 1 z zaledwie 80 zerami po
tej jedynce.
Natomiast, respektowane naukowo prawo dr. Borela (twórcy
rachunku prawdopodobieństwa)
zakłada, że prawdopodobieństwo zajścia
czegokolwiek, w przypadku, którym to liczba danego zajścia jest mniejsza
niż liczba:
1 do 1-go z 50 zerami po tej jedynce - nie mogło się wydarzyć w
żaden możliwy sposób, bez względu na czas czy też ilość możliwości
istniejących dla tego zajścia!
•        
Ponadto, jest również oczywistym, że do powstania (utworzenia) organizmów
(tudzież przedstawicieli UFO gdyby nawet zakładać ich istnienie), a
szczególnie inteligentnych organizmów, zawsze potrzebna jest
uporządkowana
INFORMACJA, która to musi mieć swoje pierwotne źródło,
gdyż do powstania jakiejkolwiek inteligentnej informacji właśnie potrzebna
jest wpierw owa
informacja - tj. INSTRUKCJA do powstania! Zaś
Inteligencja nigdy nie powstaje sama z siebie, lecz z jeszcze wyższego
źródła tejże INTELIGENCJI, a które to
PIERWSZE (pierwotne) ŹRÓDŁO my
zwiemy
STWÓCĄ i BOGIEM! - *[kliknij - przejście do strony "Co z tym UFO?"]

9.) I  niniejszym, nietrudno w końcu jest chyba zrozumieć, że niepojęcie olbrzymia
i doskonała oraz uporządkowana INFORMACJA do powstania ŻYCIA
*(jak
również wszelkich super inteligentnych kalibracji i  rozwiązań w całym naszym
KOSMOSIE)
, a zawarta i zakodowana w DNA i komórce dla tworzenia
organizmw oraz super inteligentne rozwiązania zawarte w budowie maszyn
molekularnych i organizmów -
ZAWSZE potrzebują swojego SUPER
INTELIGENTNEGO NADAWCĘ
(tj. programistę) tejże zakodowanej
informacji
(jak np. w przpadku programu komputerowego)!!!

•        (dla przykładu: materiał ludzkiego DNA mogący zmieścić się w naczyńku o
wielkości główki od szpilki posiada w sobie tyle zawartej i zakodowanej
informacji, że aby ją zapisać potrzeba by tylu książek, że można by z nich
utworzyć
wieżę sięgającą od Ziemi do Księżyca i to w dodatku aż 600 razy
tyle
. Jest to informacja, która aż miliardy razy przewyższa naszą obecną
zaawansowaną technologię
). Jak więc widać tenże Nadawca musi też być
super inteligentny, super super doskonały, a także i niematerialny oraz
istniejący poza materią, czasem i przestrzenią, które sam stwarza
ł.
Jednocześnie, Ewangelia (Słowo Nadawcy) przypomina nam, że:
"Bóg jest
Duchem"
(Ewangelia św. Jana 4; 24)! - *[kliknij - przejście do strony "Niesamowite"]
WNIOSEK: Niniejszym, logicznie widzimy więc, jaki oto
ewidentny wniosek płynie z tychże powyższych 9 punktów
obiektywnych konkluzji odnośnie powstania
KOSMOSU, a w nim
ŻYCIA, a opartych o niezaprzeczlne ustalenia naukowe!

Tym samy, nie trudno jest dziwić się, temu co dla przykładu
powiedział kiedyś Christian Boehmer Anfinsen,
biochemik: nagrodzony Noblem w
dziedzinie chemii:

„Myślę, że tylko i.... *[człowiek mało
rozumny dop. red.]
może być
ateistą. Musimy przyznać, że
istnieje pewna niepojęta moc czy
siła posiadająca nieograniczoną
zdolność przewidywania i wiedzę,
która, po pierwsze, sprawiła, iż
cały wszechświat zaistniał.”


------------------------------
Czy także:

- Ernst Boris Chain
biochemik:  nagroda Nobla w dziedzinie medycyny:

“Laboratoryjna synteza nawet najprostszej komórki jest po prostu
niemożliwa, a wyobrażenie człowieka, że może konkurować z Bogiem
jest absurdalne.”

“Prędzej uwierzyłbym w bajki niż w takie szalone spekulacje. Od lat
mówię, że spekulacje na temat pochodzenia życia nie prowadzą do
żadnego użytecznego celu, jako że nawet najprostszy żywy system
jest o wiele bardziej złożony niż to, co można by zrozumieć na
poziomie niezmiernie prymitywnej chemii, którą stosują naukowcy w
swych próbach wytłumaczenia tego, co niewytłumaczalne i co miało się
wydarzyć miliardy lat temu.
Boga nie da się ominąć wymówką opartą
na tak naiwnym myśleniu
.”


Czy też całe już dzisiaj rzesze innych naukowców
wypowiadających się w podobnie sensie
*[patrz: http://www.
dissentfromdarwin.org/]
No cóż, w świetle Pisma Świętego, pomimo wszystko nie trudno
jest nam zrozumieć dlaczego wciąż aż tyle
opozycji. Zapewne
odpowiedz w tym względzie podała nam już święta Ewangelia
prawie 2000 lat temu, a która to, (jak już wcześniej
wspomnieliśmy), m.in. mówi:
"Nastanie bowiem czas, gdy nie zniosą zdrowej nauki,
lecz zgodnie z własnymi pragnieniami nagromadzą
sobie nauczycieli, by im łechtali
uszy; i odwrócą uszy od prawdy, a zwrócą się ku
fałszywym opowieściom”.

(Ewangelia - 2 Tymoteusza 4:3-4)
===================================

Jeżeli więc teraz, weźmiemy
jeszcze pod uwagę wszystkie te argumenty z
rozdziału pt.:
„Prawda o Jezusie i Ewangeliach oraz o Prawda o
Całunie Turyńskim”
, które ewidentnie wskazują i udawaniają nam w
oparciu o argumentację także stricte naukową, że:
1.) Jezus jest niezaprzeczalną historyczną postacią, udokumentowaną wg.
istniejących materiałów historycznych - chrześcijańskich i poza chrześcijańskich, -
który żył, nauczał i dokonywał rzeczy cudownych, a który według wielu
rzeczywistych świadków został ukrzyżowany i Zmartwychwstał. -
*[kliknij - przejście do
strony "Jezus Historyczny"]

2.) Że, tchórzący i chowający się wpierw ze strachu oraz zdezorientowani
uczniowie Jezusa po zobaczeniu go Zmartwychwstałym - dopiero wtedy uwierzyli tak
bardzo, że wszyscy oni oddali za Niego swoje życie i to w torturach, nigdy przy tym  
nie wyrzekając się GO. -
*[kliknij - "Konkluzja do Prawdy"

3.) Że, Ewangelie, (spisane w znacznych odstępach czasowych na przestrzeni paru
dziesiątek lat, przez różnych apostołów i w różnych miejscach)
, a które są najlepiej dzisiaj
udokumentowanym i zbadanym na ziemi dziełem ( tj. zapisem) antycznym, co do ich
autentyczności i daty
rozeszły się po świecie lotem błyskawicy, (co było jedynie
możliwe dzięki faktycznym świadkom mogącym wtedy zaświadczyć to, czego Jezus
rzeczywiście dokonywał i to, że faktycznie Zmartwychwstał)
, - gdyż jak wskazane w
Ewangeliach, oprócz apostołów, Zmartwychwstałego Jezusa widziało aż ponad 500
osób oraz stykało się z Nim po Jego śmierci i Zmartwychwstaniu. -  
*[kliknij tu - "Prawda o
Ewangeliach"

4.) Że, tysiące Żydów w tamtym czasie, (dla których to wówczas bezpodstawne
nazwanie kogoś Bogiem było największym świętokradztwem i niewybaczalnym grzechem)

widząc to, czego On dokonuje (tj. cudów), to, czego On naucza i jak naucza oraz
Jego Zmartwychwstanie, - bez namysłu poszło wtedy za Jezusem jako Bożym
Mesjaszem, nie zważając na swoją wcześniejszą tradycję własnej wiary (wiary ich
przodków), a nawet w męczarniach ginęło za wiarę w tego oto Jezusa.

5.) Że, nawet najlepsi dzisiejszy fachowcy od iluzji / magicy (mający do dyspozycji
tony nowoczesnej i drogiej technologii i komputerów oraz czyniąc to wszystko w zamkniętym i
ściśle kontrolowanym środowisku)
wielokrotnie wypowiadali się, że Jezus w żaden
sposób nie mógł wówczas sfingować owych niesamowitych cudów, które dokonywał
na zewnątrz, otoczony masami ludzi i bacznie obserwujących Go przeciwników. A
już szczególnie i w żaden wyobrażalny sposób nie byłby wstanie On sfingować
swojego Zmartwychwstania. I przede wszystkim jak twierdzą ci iluzjoniści -
Apostołowie oddający następnie za tą Prawdę
(tj. Prawdę o Jezusie Mesjaszu i o Jego
Zmartwychwstaniu)
- swoje własne życie (często w męczarniach i cierpieniach)
musieliby o takim oszustwie wiedzieć!!! - (a znów wiedząc, nigdy nie uczyniliby
tego, jak np. czynią to niektórzy przekonani o swoich racjach fanatycy).

6.)  Że, wszystkie przepowiednie (ponad 200) zapisane w pismach proroków setki
lat przed narodzinami Jezusa,
(co zostało naukowo, bezsprzecznie zbadane i
udokumentowane
*[patrz choćby niedawne znaleziska z Grot Qumran i inne]) – z zupełną
dokładnością
przepowiedziały to, co Jezus całkowicie wypełnił swoim życiem i swoją
misją na Ziemi
(a co wg. matematyków byłoby wg. rachunku prawdopodobieństwa
możliwością z przypadku o liczbie większej niż ilość wszystkich atomów w znanym
nam Wszechświecie, - czyli niemożliwą!!!)
. - *[kliknij tu - "Jezus Mesjasz".

7.) I w końcu to, że wszyscy niewierzący wcześnie sceptycy, - słynni prawnicy,
geniusze prawa i historycy
(opasani już w rozdziale pt.: „Prawda o Jezusie”), a
którym rzucono wyzwanie do sądowego zbadania prawdy o tymże Jezusie, - po
dokładnym i szczegółowym zbadaniu wszelkich materiałów dowodowych, uznali, że
prawda o Jezusie jest słuszna i niepodważalna w sensie argumentów logicznych,
historycznych i tych stosowanych w niezawisłych sądach.
Że w zasadzie Jezus jest
najbardziej niekwestionowaną i udowodnioną postacią historyczną z czasów
antycznych
. I, że niewątpliwie wydarzenie Zmartwychwstania miało miejsce! A
następnie wszyscy oni nawrócili się do wiary!

8.) Oraz to, że Jezus pozostawił swój cudowny wizerunek dla ludzi wątpiących w
tychże obecnych nam, materialistycznych czasach, a który to wizerunek pozostawił
na płótnie pogrzebowym opisanym tu juz w tym opracowaniu w rozdziale o
Całunie
Turyńskim
. Całun Turyński jest dzisiaj najbardziej już na świecie zbadanym
obiektem przez wiele dziedzin nauki i odsłania nam coraz to nowe cudowne
atrybuty, jak np. trój-wymiar owej Jego cudownie odbitej na nim postaci w
momencie Jego Zmartwychwstawania. Trój-wymiar nigdy nie jest możliwy dla
osiągnięcia i nie występuje w jakimkolwiek innym wykonanym ludzką ręką malowidle
czy odbiciu na świecie, gdyż zdjęcia, obrazy czy też malowidła nie posiadają trójj-
wymiaru. I choć Całun Turyński wciąż jest atakowany w próbach podważenia jego
wiarygodności, - to on wciąż się tylko umacnia, co do prawdy naukowej, a którego
to żadna nauka do tej pory nie jest wstanie podważyć. -
*[kliknij - przejście do strony -
"Prawda o Całunie Turyńskim"]
WNIOSEK: To w obliczu tychże faktów, tj. tak
pierwszych 9 konkluzji odnośnie życia i Kosmosu, jak
również tych tu konkluzji odnośnie PRAWDY O
JEZUSIE, nie mamy już chyba
żadnych wątpliwości.

A tym samym, wiemy też kto jest tymże Bogiem i
Stwórcą.
Nie trudno się więc dziwić, że aż tak wielu
niewierzących wpierw, a słynnych prawników,
historyków czy badaczy (ateistów), a z których
nielicznych przedstawiliśmy w tym opracowaniu, -
nawróciło się do wiary w Jezusa po obiektywnym
przebadaniu dowodów.
Nie trudno też dziwić się (dla przypomnienia), że tacy
geniusze prawa jak:

Lionel Luckhoo (1914-1997), słynny prawnik, a
właściwie geniusz prawniczy, którego nazwisko
zapisane zostało w Księdze Rekordów Guiness’a
jako prawnika, który wygrał najwięcej spraw w historii w
procesach o morderstwa w ilości aż 245 - również
uwierzył.
Nagabywany przez innych, by jako geniusz prawniczy i
jednocześnie
ateista wypowiedział się odnośnie prawdy
o Jezusie Chrystusie
, zdecydował się, a następnie po
podjęciu tego wyzwania oraz przestudiowaniu faktów,
powiedział:

„Poświęciłem więcej niż 43 lata swojego życia w pracy
jako prawnik, adwokat i obrońca na rozprawach
sądowych, ukazując się w wielu
zakątkach świata i wciąż jeszcze pracuję w tym
kierunku.
Miałem to szczęście, iż osiągnąłem wiele zwycięstw w
procesach karnych i oświadczam jednoznacznie, iż
świadectwo na Zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa jest tak przytłaczające, że wymusza ono
zaakceptowanie tego faktu na podstawie dowodów,
które absolutnie nie pozostawiają miejsca
na wątpliwości”

* W 1980 roku Luckhoo otworzył ośrodek kształcenia świadomości
Chrześcijańskiej oraz tworzył liczne opracowania pisemne w tym
kierunku.

===============================

Czy też nie trudno jest zrozumieć, że uwierzył także inny
jeszcze geniusz prawa pośród wielu innych podobnych,
jak:

Profesor Simon Greenleaf:

- Simon Greenleaf, to prawnik, autor głośnego traktatu
p.t.
„A Treatise on the Law of Evidence” - (Traktat o
Prawie Dowodowym)
, które to opracowanie
przez niektórych wciąż traktowane jest jako jedno z
najbardziej kompetentnych opracowań odnoszących się
do dowodów wykorzystywanych w prawie
sądowym. Profesor Greenleaf uznany został za jednego
z najbardziej światłych umysłów prawniczych, które
kiedykolwiek narodziły się w Stanach
Zjednoczonych. Odznaczony został również sławetnym
tytułem „Royal Professor of Law”, prestiżowej uczelni
Harvard’u. Profesor Simon Greenleaf po dokonaniu
badań
pozyskał wiarę,  a w swojej konkluzji oświadczył,
że:
"Zmartwychwstanie Jezusa jest jednym z najbardziej
potwierdzonych faktów w historii”

Dlaczego, więc wciąż aż tyle sprzeciwu???!!!
- Również i o tym dobitnie mówi nam Ewangelia
Chrystusa z przed prawie 2000 lat. Przypomnijmy:
„Jezus jest znakiem, któremu
sprzeciwiać się będą"
(Ewangelia św. Łukasza 2; 34)
Oraz w końcu i to, że naukowcy (lekarze / psychiatrzy) obiektywnie i
wieloletnio oraz skrupupulatnie badający dzisiaj temat
doświadczeń pacjentów z obszaru ich śmierci klinicznej, czyli tzw.
"życia po życiu", pozbyli się wątpliwości co do
przeżywania
jakiegoś pierwiastka ludzkiego po drugiej stronie życia
. - *[kliknij -
przejście do strony pt.: "Życie za granicą życia"]

Wielu z nich również przyjęło wiarę, jak choćby niewierząca wpierw
dr. medycyny (psychiatra i denatolog)
Elisabeth Kubler-Ross,
która wraz z zespołem innych badaczy podjęła się skrupulatnych
badań w tym temacie, aby po paru dziesięciu latach oznajmić, że
nie ma już żadnych wątpliwości oraz oświadczyć:

"Ci, którzy nie chcą temu wierzyć, będą starali
się wyciągać przeciw temu setki swoich
argumentów!"

Dla przypomnienia, można też dołączyć tu i inną opinię wytrawnego
naukowca i badacza tj.
prof. dr. nauk psychiatrii Bruce
Greyson'a
(z wielu podobnych opinii naukowców jak np. dr. Pim van
Lommel
, kardiologa z Holandii, który od 20 już lat bada te zjawiska, a
ostatnio potwierdził je w oparciu o ściśle medycznie kontrolowane
środowisko, a opisane w wielce prestiżowym piśmie
medycznym "Lancet", czym też zdobył sobie międzynarodowy rozgłos,
jak również w jego słynnej na cały świat, ostatnio wydanej również w
Polsce książce p.t. "Wieczna Świadomość -Naukowa Wizja Życia po
Życiu").

Profesor dr. Bruce Greyson, na temat doświadczeń
przyśmiertelnych po wielu latach badań, powiedział:

"Żaden poszczególny model fizyczny czy psychologiczny nie jest w
stanie wytłumaczyć tych doświadczeń przy-śmiertelnych (NDE).
Paradoksalne występowanie spotęgowanej i klarownej świadomości i
występowanie procesu logicznego rozumowania podczas okresu
mózgowych perfuzji, nasuwa szczególnie kłopotliwe pytania
odnośnie naszego obecnego rozumienia świadomości oraz jej relacji
w odniesieniu do funkcji mózgowych.

Wyraźne, aktywne centrum procesów myślowych i kompleksyjne
procesy percepcyjne (spostrzeżeniowe) w czasie okresu oczywistej
śmierci klinicznej rzuca wyzwanie pojęciu, że świadomość jest
ulokowana wyłącznie w mózgu".

- prof. dr. Bruce Greyson - znany psychiatra.

Dlaczego wszyscy oni musieli dojść do takich wniosków??

- gdyż Jezus powiedział już kiedyś w Ewangelii:
=========================================
"Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i
żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć
będzie. A kto żyje i wierzy we
mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to?”

- (Ewangelia św. Jana 11:25-26)
Tym samym, na podstawie powyższych argumentów, tak ściśle
logicznych jak i naukowych, zawartych w rozdziałach pt.:
"Cuda w
Przyrodzie"
, "Cuda w Kosmosie", czy też „Prawda o Jezusie i
Ewangeliach”
oraz „Prawda o Całunie Turyńskim”, jak również w
rozdziałach pt.:
"Co z tym UFO?" oraz "Tunel i co Dalej, czyli Życie za
Granicą Życia"
oraz innych - możemy JUŻ stwierdzić z całą stanowczością,
że
Bóg istnieje oraz uznać kto jest tymże BOGIEM I NASZYM
WSPÓŁSTWÓRCĄ – WSPÓŁNADAWCĄ
(tudzież Synem Bożym) jakże
pięknego
KODU życia oraz wszystkiego, co istnieje i jakie jest Jego
IMIĘ!
, - a także i to, iż posiadamy bezsprzeczne argumenty dowodowe
wskazujące na istnienie ponadnaturalnej rzeczywistości Boga oraz
możliwości poza-ziemskiej egzystencji człowieka w Jego obszarze!

I teraz już możemy też głośno krzyczeć za uznanym europejskim
dziennikarzem,
Andre Frosardem (wcześniejszym wytrawnym ateistom,
który doświadczył namacalnej
konfrontacji z tymże Stwórcą, a którą to
opisał  w swoim głośnym bestselerze)
, że: - „Bóg Istnieje, Poznałem Go” - *
[kliknij - przejście do strony pt.: "Człowiek, który widział Boga"] -

- oraz następnie powtórzyć również za innym człowiekiem i uznanym
naukowcem, laureatem nagrody Nobla w Medycynie, który głośno
wyśmiewając „ciemnotę” ludzkiej wiary, - także znienacka został zaskoczony
przez tego oto Boga i w jednej chwili pozyskał wiarę, następnie mówiąc:

“Najzwyklejszą pychą jest wierzyć, iż jest się w stanie poprawić przyrodę,
gdyż przyroda jest dziełem Boga.”

ORAZ, to, że:

„Nie możemy wybierać tylko tego, co odpowiada naszym upodobaniom,
fantazji czy formacji naukowej lub filozoficznej naszego umysłu. Trudność
lub niejasność jakiegoś zagadnienia nie jest wystarczającym powodem,
żeby to zagadnienie lekceważyć”.

- (Dr. Alexis Carrel – lekarz: nagroda Nobla w dziedzinie medycyny)

*****
PUENTA:
(jak oznajmia nam Pismo Święte):

„Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego cechy, Jego
wiecznej mocy i boskiej natury, stają się widzialne dla umysłu
przez to, co zostało wykonane, więc, że są bez wymówki.”
- (Pismo Święte – List do Rzymian 1:20)

„Głupi rzekł w sercu swoim; Nie ma Boga.”
- (Pismo Św.- Ps. 53:2)

Pozdrawiamy Wszystkich – Szczęść Boże!!!


*P.S. Ale skoro jest to podsumowanie to przypomnijmy jeszcze ponownie
to, co już raz mówiliśmy w rozdziale p.t.
"Niesamowite!!!", a mianowicie:

Wszak na końcu nie jest istotne to, kim byłeś, lecz to, jakim cię zapamiętali
inni ludzie!

Nie jest istotne to, co pozyskałeś w życiu, lecz to, czym dzieliłeś się z innymi!

Nie jest istotne to, jaką wiedzę zdobyłeś, lecz to jak otwarty miałeś umysł!

I nie jest również istotna twoja osobista opinia o Stwórcy i charakterze Jego
istnienia, lecz to czy żyłeś z Nim w zgodzie, w zgodzie z Jego Prawami, czy
nie zabierałeś innym ich WIARY i czy żyłeś tak, aby nikt nigdy nie musiał
przez ciebie w życiu płakać?!!

Resztę zaś niech już dopełni Twoja przyjacielu logika w rozważaniu powyżej
opisanych tu nielicznych tylko cudów widocznych w przyrodzie oraz
dobitnych wniosków  naukowych, jak i naukowych wyliczeń!!!


Jeżeli zaś po gruntownym przejżeniu tej strony i jej tematów, nie
odnalazłes jeszcze przyjacielu wiary w Boga – no to trudno. Ale już
nigdy zapewne więcej nie będziesz niczego pewny, nieprawdaż?
(jeżeli oczywiście jesteś obiektywnym człowiekiem o otwartym
umyśle)!!!!

No cóż, i chyba o to własnie w życiu chodzi. Resztę, być może
dopełni
przyszły czas.
A na ten czas, bądz przynajmniej człowiekiem z charakterem i nie
próbuj, chociaż „zatruwać” i zabierać jej innym.
- Jeżeli zaś już odnalazłeś lub umocniłeś ją –
podziel się tym z innymi!
Wróćmy zatem teraz do początku:

"Dla tych, którzy szukają sensu dla wiar yw Boga, żadne
tłumaczenie nie jest już więcej potrzebne. Dla tych zaś, którzy
nie chcą wierzyć, żadne tłumaczenie nie jest już więcej
możliwe!!!”
- Franz Werfel.
Konkluzja do Opracowania tej
Strony!
- (dla ludzi obiektywnych, logicznie myślących i otwartych umysłowo):
"Fakt, że wiara jest łaską, nie odbiera nic rozumności
wiary. Jak wynika z przytoczonej wypowiedzi św. Pawła,
pierwsi chrześcijanie zdawali sobie sprawę, że wiara bez
obiektywnego uzasadnienia, choćby nawet była piękna,
byłaby zwykłym omamianiem się, byłaby "wiarą daremną".
Ich wiara jednak była
wiarą obiektywną, bo obiektywne
były cuda Chrystusa i Jego zmartwychwstanie
.”

- (teolog) o. profesor nadz., Jacek Salij.
Foto- górna środek -Wniebowstąpienie Jezusa, źródło: "Wikimedia Commons", licencja: http://commons.wikimedia.org/wiki/File
AscensionofChrist2.jpg
Foto dola środek -Świat - źróło: Wikimedia Commons - Ferna - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ferna-2012-01.jpg
Foto-lewa górna- Galaktyka, źródło: "Wikimedia Commons", licencja: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:00Galaxy_NGC1300.jpg
Foto- lewa dolna -Pszczoła: źródło "Wikimedia Commons", licencja: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:European_honey_bee_extracts_nectar.jpg
Foto- prawa górna -Dziecko - dar Boży-źródło: "Wikimedia Commons", licencja: http://commons.wikimedia.org/wiki/File: Baby_boy_3_month_old.jpg
Foto dolna prawa -Śmierć i życie po życiu, źródło: Foto-light: " [2009] Jupiterimages Corporation
- Α i Ω -
Panie i Boże obdzierany z chwały,
Ukryty w przestworzach, co rozum nie oblecze,
Czy jesteś jesteś, nie widzę Ciebie? – rzecze
ociemniały,
Czy jesteś, nie słyszę Ciebie? – znów głuchy
człek rzecze.

Jezu, mój Panie, którego wciąż szuka
zbłąkany człowiek, wątpiące stworzenie.
Strażniku hostii, którego nauka
i dar miłości niosą przemienienie.

Ty, który ojcom orzekłeś „Ja, Jestem”;
- w płomieniu ognia i w sercu twego brata,
i drogą i Prawdą i życia szelestem,
Chrystusem i Mesjaszem i światłością świata.

Ty, który w płaczu oseska się przejawiasz,
w świergocie ptaków i w motylim tańcu,
i który duszę grzesznika uzdrawiasz,
ludzka nadziejo – Święty Pomazańcu.

Pozwól, że zamilknę i nic już nie powiem,
- po cóż człowiekowi dowody, zapewnienia,
- przecież Ty byłeś na początku w Słowie.
Człowiek, bywa zmienny – Prawda się nie
zmienia!

Autor: Andrzej R. Szteborowski - wydawca.
Jezus na krzyżu - *obok wiersz w kształcie krzyża:
Foto: Jezus- zdjęcie (obok wiersza) jest osobne, źródło: "Wikimedia Commons", licencja: http://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Jesus_upon_the_cross_before_church.jpg