Namacalne, Naukowe Dowody dla Wiary w Boga!
______________________________________________________________________________________________
Rozdziały Główne:
(po prawej stronie są guziki
do podrozdziałów w tym
temacie)
Podrozdziały do Tego
Tematu:
(po lewej stronie są guziki do
tematów głównych)
Cuda w Przyrpdzie - 10 Przykładów na
Inteligentnego Stwórcę
:
- Cud Ludzkiego Mózgu.
Ludzki Mózg:, źródło: "Wikimedia Commons", Licencja:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:
Frontal_lobe_animation.gif
Cud Ludzkiego Mózgu -
Cały Mikro Kosmos:

„W obliczu braku wszelkich innych dowodów,
zaledwie mój język przekonałby mnie o
istnieniu Boga”.

- Sir Isaac Newton (czyt. Niuton)
Mózg ludzki – super cud zdolny do wyrażania emocji, uczenia się i logicznego
myslenia!

Ludzki mózg, niesamowita tajemnica. Zaledwie parę kilogramów masy, ale masy cudu i
zdumienia. Około 75 % mózgu składa się z wody i waży przeciętnie tylko 1300 do 1400
gram. Nawet cała skóra człowieka waży prawie dwa razy więcej.

W jego części zwanej korą mózgową zawarty został wspaniały dar świadomości i
naszych zmysłów; możliwości analizowania obrazów i widzenia oraz ruchu i słuchu.

W jeszcze głębszych warstwach zlokalizowane są mechanizmy odpowiedzialne za te
właściwości, które zasadniczo różnią człowieka od innych stworzeń, czyli: zdolności
kreatywnego i logicznego myślenia, uczuć, emocji, marzeń oraz umiejętności mowy.

Jeszcze głębiej położone są ośrodki odpowiedzialne za czynniki kontrolujące nasz
organizm jak: oddychanie czy akcja serca. Mózg posiada niepojęte możliwości uczenia
się i zapamiętywania.

Jeden ludzki mózg posiada w sobie więcej połączeń niż cały
największy system
komputerowy na świecie
.
System komputerowy: źródło: "Wikimedia Commons", Licencja: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:
PTM_Concept_Graphic.jpg
Mózg zdolny jest odczytywać i interpretować
odbiera więcej niż 100 milionów niezależnych
informacji, tak też informacje te są sortowane z
szybkością 100 milionów na sekundę i tylko te
najistotniejsze i potrzebne, dopuszczane są
przez niego i według jego decyzji do naszej
wspaniałej świadomości.

Ogromny potencjał zasobu informacji mózgu
prawie, że przeciwstawia się jego własnym
możliwością zrozumienia tej kwestii.

Tylko jedna komórka mózgowa jest w stanie
pomieścić 5 razy tyle informacji, co dla
przykładu encyklopedia Britainca. Wszystko, co
wiemy, jest kodowane w małych komórkach
nerwowych zwanych neuronami, których to
każdy posiada blisko 100 miliardów.
Ludzki mózg: żródło: "Wikimedia Commons", Licencja: http:
//commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_head_side.jpg
Liczba ta ( w jednym tylko
człowieku) stanowi 16 razy
tyle, ile ludzi żyje na kuli
ziemskiej, a co zajęłoby
człowiekowi ogrom czasu,
aby to przeliczyć.

Te neurony tworzą zaś
połączenia w ilości ok. 100
bilionów, reprezentujących
pojedynczy bit niezależnych
informacji.

Dla porównania i
rozważenia tego ogromu
pojemności naszego mózgu
wiedzieć musimy, co zostało
wyliczone, że 100 bilionów
bitów danych informacji
wypełniłoby ok. 20 milionów
woluminów książkowych
umieszczonych w ogromnej
bibliotece.
[2009] Jupiterimages
Corporation"
Jeden Neuron: źródło: "Wikimedia Commons", Licencja: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Complete_neuron_cell_diagram_pl.svg
strzałka: Foto-: "© [2009]
Jupiterimages Corporation
"
Biblioteka w Sztokholmie: - źródło: "Wikimedia Commons", Licencja: http:
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Stockholms-stadsbibliotek-rotundan-2003-04-14.jpg /
Pojemność taka, będąca pojemnością naszego mózgu, jest pojemnością porównywalną
z ilością woluminów książkowych w jednej z największych bibliotek świata.
Tym samym, aby wypełnić całą pojemność naszego mózgu musielibyśmy uczyć się
czegoś zupełnie nowego z częstotliwością, co sekundę i to przez następne 3 miliony lat.
Szybkość przemieszczania się impulsów nerwowych, do i z mózgu, wynosi ok. 272
km/godz. Gdyby móc posiąść energię wykorzystywaną przez mózg, bylibyśmy w stanie
oświetlać 10 watową lub nawet mocniejszą żarówkę.

Jest również wyliczone, że ludzki mózg posiada pamięć obliczeniową rzędu: (od 10
podniesione do potęgi 13 – do 10 podniesione do potęgi 16) operacji na sekundę, co
stanowi liczbę dużo większą niż 1 milion X ilość wszystkich ludzi na świecie. Mózg ludzki,
jak zostało wskazane, stanowi w sobie jakby cały doskonały mikrokosmos i wciąż jest dla
nauki niepojętą tajemnicą.

UWAGA: Czy w tym wypadku istnieją jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, co do cudu
inteligentnego stworzenia? Czy jesteśmy w stanie zauważyć tu tą jakże niepojętą i super-
inteligentną tajemnicę stworzenia, wyrażoną w naszych ludzkich dziejach, choćby i tak
wspaniałym intelektem jak dla przykładu intelekt Alberta Einstein’a, czy też ekscytującą
wrażliwością Fryderyka Chopina, albo bezgraniczną miłością matki Teresy z Kalkuty?

Czy potrafimy tym naszym mózgiem pojąć prawdziwy ogrom potencjału naszego umysłu
oraz wyjątkowość człowieka jako stworzenia? – Małpy, dla przykładu, także mają mózgi,
ale nie potrafią one ani czytać poezji Mickiewicza, ani pisać satyry i muzyki, rozwiązywać
skomplikowanych zadań matematycznych, rozgrywać partii szachowych oraz kochać do
szaleństwa.
Powyższe i obok fotos: © [2009] Jupiterimages Corporation"
Skoro istnieje we Wszechświecie coś tak cudownego jak nasz umysł, to czy nie powstał
on z czegoś znacznie bardziej większego, jak wszystko inne wokoło? – Tak jak jajko,
które dla przykładu w swoim nieodpartym pragnieniu potrzeby wpierw znosi jakiś ptak?

Kto jest konstruktorem tak skomplikowanej i zarazem subtelnej i doskonałej machiny,
jaką jest nasz ludzki mózg?

Kto postawił go na czele wszystkich stworzeń z jego zdolnością do miłości, nauki, żalu,
współczucia, radości, tworzenia, analizy, marzeń kalkulacji oraz zdolności tego oto
człowieka do odkrywania tajemnicy samego Stwórcy i wchodzenia z Nim w bezpośrednie
relacje, choćby i poprzez modlitwę?

Czy uważasz, że tym czymś jest zwykły, ślepy, nieinteligentny i nic nie znaczący,
głuchy przypadek, - który jak echo ginie w bezmiarze otchłani szarej pustki
przestrzeni?

Kim jest autor tego oto tworu, o którym to już dawno wielki uczony człowiek, Isaac
Newton (czyt. Niuton), z równie wielkim podziwem wypowiedział te oto słowa:
„W obliczu
braku wszelkich innych dowodów, zaledwie mój język przekonałby mnie o istnieniu
Boga”
.

Jednak wielu z ludzi wciąż ma problemy z przyswojeniem sobie tej niepojętej tajemnicy
Stworzyciela. Miał ją również jeden ze światłach, lecz wątpiących umysłów nauki.
Człowiek nie wierzący zupełnie i w dodatku publicznie drwiący sobie z religii, agnostyk, a
będący zarazem laureatem nagrody Nobla w medycynie, dr. Alexis, Carrel, którego to,
ten oto wyśmiewany Stwórca zaskoczył w sposób zaskakująco cudowny, obdarowując w
końcu łaską Jego poznania.

W obliczu szoku i nagłej konfrontacji z tą odwieczną, cudowną tajemnicą Boga, doznając
jednocześnie nagłej przemiany, ten niedawno jeszcze wyśmiewający religię naukowiec,
wygłosi w końcu dla podobnie jak i on przekonanych niedowiarków jakże znamienne i
dobitne słowa, mówiąc:
"Nie możemy wybierać tylko tego co odpowiada naszym
upodobaniom, fantazji czy formacji naukowej lub filozoficznej
naszego umysłu. Trudność lub niejasność jakiegoś zagadnienia nie
jest wystarczającym powodem, żeby to zagadnienie lekceważyć” -

- Dr. Alexis Carrel (laureat Nobla w medycynie)

A jeszcze później oświadczył: “Najzwyklejszą pychą jest wierzyć, iż
jest się w stanie poprawić przyrodę, gdyż przyroda jest dziełem
Boga.”
A co Ty teraz o tym mylisz przyjacielu - przypadek czy
celowy, zamierzony i inteligentny projekt? -