Namacalne, Naukowe Dowody dla Sensu Wiary w Boga!
___________________________________________________________________________________________________________
Prawda o Jezusie i
Ewangeliach:

„Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się Odrośl z jego
korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i
rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej.

Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej. Nie będzie sądził z pozorów
ni wyrokował według pogłosek; raczej rozsądzi biednych
sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok.
Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg
uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na
biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi.”

- (Prorok Izajasz 11; 1-...10 – Słowa wypowiedziane ponad 600 lat przed
narodzinami Chrystusa)
Jezus -źródło: Wikimedia Commons:, licencja: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brooklyn_Museum_-
_Jesus_Teaches_the_People_by_the_Sea_(J%C3%A9sus_enseigne_le_peuple_pr%C3%A8s_de_la_mer)_-_James_Tissot_-_overall.jpg
Historyk Philip Schaff tak opisał wszechogarniający
wpływ, jaki Jezus miał na całą późniejszą historię i kulturę
świata:
"Ten Jezus z Nazaretu, bez broni ani majątku, podbił więcej
milionów niż Aleksander Wielki, Cezar, Mahomet i Napoleon;
bez pomocy nauki przybliżył nam to, co ludzkie i to, co boskie
lepiej, niż wszyscy filozofowie i uczeni razem wzięci; bez
akademickiej wymowności wypowiadał takie słowa, jakich nigdy
wcześniej nie słyszano i wywołał skutki, jakich nie opowie żaden
mówca czy poeta; choć sam nie napisał ani jednej linijki, wprawił
w ruch więcej piór i dostarczył tematów do większej ilości kazań,
przemówień, dyskusji, uczonych tomów, dzieł sztuki i pieśni
pochwalnych niż cała armia wielkich mężów antyku i
współczesności."
Rozdziały Główne:
(po prawej stronie są guziki
do podrozdziałów w tym
temacie)
Podrozdziały do
TegoTematu:
(po lewej stronie są guziki do
tematów głównych)
Counter
* Wiele wypowiedzi-cytatów naukowców, historyków itp. w tych tu rozdziałach o Jezusie jest zaczerpniętych z opracowań  Joshe McDowell'a.