Namacalne, Naukowe Dowody dla Sensu Wiary w Boga!
___________________________________________________________________________________________________________

Ilya Prigogine
- chemik: nagroda Nobla w dziedzinie chemii:

“Prawdopodobieństwo tego, iż przy zwykłych temperaturach
makroskopiczna ilość molekuł zostaje zgromadzona dając początek wysoce
zorganizowanym strukturom oraz skoordynowanym funkcjom
charakteryzującym żywe organizmy jest absurdalnie małe. Idea
spontanicznego pochodzenia życia w swej obecnej formie jest więc wysoce
nieprawdopodobna, nawet na skalę miliardów lat, podczas których
nastąpiła prebiotyczna ewolucja.”

Zapłon zapałki - źródło: "Wikimedia Commons", Licencja: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:
Streichholz.jpg
Inne, (dodatkowe już tylko) dowody, argumenty i
wskazania logiczne zaprzeczające ewolucji
chemicznej:

A:
Przypadkowemu "Wielkiemu Wybuchowi"  (Big Bang) i ewolucji Wszechświata  
(oraz wszystkiego co jest w nim zawarte) bez udziału Stwórcy oraz inteligentnego
kierunku
, zasadniczo zaprzecza II Zasada Termodynamiki znana jako Prawo
Zachowania Entropii.

Samoczynny, nie ukierunkowany wybuch powoduje jedynie chaos i rozbicie oraz
rozpad poszczególnych, już ułożonych elementów, a nie tworzy on żadnego
porządku.

Sugestia, że Kosmos ewoluował
(oraz wszystko co jest w nim zawarte, a więc i
nasza przyroda)
, jest, więc niezgodna z II Zasadą Termodynamiki, według, której
to wszelkie systemy
pozostawione samym sobie ulegają jedynie rozkładowi i
rozpadowi
na przestrzeni czasu.
Entropia: źródło: "Wikimedia Commons", licencja: http:
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Entropia_b.png
B.)

Gdyby ewolucja była faktem również ludzkie języki mówione na Ziemi byłyby coraz
bardziej prymitywne i proste cofając się w czasie, aż do zaledwie dźwięków
jednosylabowych wypowiadanych przez pierwotnych.

Natomiast, jak wskazują lingwiści badający stare języki, czym bardziej cofamy się w
czasie daleko do starożytnych okresów, do najstarszych znanych nam języków
mówionych na Ziemi, tym bardzie są one skomplikowane i złożone. Jest to
dodatkowym już tylko, ale ewidentnym wskazaniem, iż jezyki ludzkie nie wyłoniły się
z form prymitywnych w drodze postępującej w przyrodzie ewolucji?????!!!!!!!!
Foto- pismo:: "© [2009] Jupiterimages Corporation"
C.)

Idąc za śladem ewolucjonistów darwinowskich, iż przeciętnie każdy małpolud, z
którego nie przerwanej linii powstaliśmy, miał ok. 3 [a przyjmijmy nawet tylko 2,3
potomków] oraz przyjmując tychże ewolucjinistów konkluzję odnośnie wieku
owych sugerowanych z wykopalisk szczątków szkieletu "małpoludów" na około 2,
5 miliona lat
{pomimo, iż niewątpliwie są to wyłącznie szczątki małp, które już wyginęły i
nie mające nic wspólnego z cechami człowieka, gdyż ogniw łączących małpę z człowiekiem
nigdy do tej pory naukowcy-paleontolodzy jeszcze nie odkryli}
, tym samym przeliczając
to wg. przyrostu naturalnego *(nawet z uwzględnieniem wszelkich możliwych
wojen, lokalnych kataklizmów i innych ograniczeń, które i obecnie istnieją na
naszej planecie), - mielibyśmy dzisiaj tak ogromną populację Ziemi, że aż trudno
sobie to uzmysłowić.

Tak niestety nie jest. Jak widać nasza Ziemia nie jest aż taka stara, a w
szczególności według wieku potrzebnego ewolucjonistom do zaakceptowania
czasu koniecznego na owe przypadkowe mutacje???????!!!!!!!
Foto- Malpa pismo:: "© [2009] Jupiterimages
Corporation"
D.)

Jak wskazuje Pismo Swięte, Bóg każdego człowieka „wezwał po imieniu”, co
znaczy, że każdy człowiek jest stworzeniem
niepowtarzalnym!

W istocie, każdy człowiek w przeciwieństwie do innych stworzeń (zwierząt) posiada
inną i niepowtarzalną
twarz, posiada też różne i niepowtarzalne odciski palców
będące swoistym „jego podpisem”.

Ludzie posiadają też różne
głosy oraz różną osobowosć.

Gdyby człowiek faktycznie wyłonił się w drodze ewolucji, to niewątpliwie pomimo
ogólnej różnicy wyglądu oraz kształtu w odniesieniu do innych zwierzat, (jak mają i
inne stworzenia w danym swoim gatunku), posiadałby
te same współne im cechy
tzn.:

 • generalnie posiadałby podobe twarze  (w obrębie tego, danego gatunku),
 • nie posiadałby niepowtarzalnych odcisków palców,
 • posiadałby generalnie podobne głosy (odgłosy) (w obrębie tego, danego
  gatunku)
 • oraz generalnie posiadałby zaledwie kilka różniących się od siebie grup
  temperamentu w przeciwieństwi do bogatej osobowości każdego człowieka,
  (także wspólonych dla danego gatunku),
 • nie wspominając nawet o przepasci wyrażonej intelektualnym cudem
  człowieka. Kto dał człowiekowi pojęcie standardów moralnych, rozróżnienie
  dobra od zła. Też przypadek?
I to jest właśnie to, co wskazuje nam Biblia!
Odcisk Palca, źródło: "Wikimedia Commons", licencja: http:
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Fingerprint_picture.svg
E.)

Naukowcy z Kaliforni w U.S.A. odkryli nawet przestrzeń w mózgu człowieka, która
odpowiedzialna jest za doznania religijne (duchowe). Z kąd się ona tam wzięła,
kto ją zaplanował człowiekowi i po co? Głuchy, nieinteligentny przypadek ewolcji?

Można się natomiast szybko zorientować,
kto i po co!
Mózg- źródło: "Wikimedia Commons",
Licencja: http://commons.wikimedia.
org/wiki/File:MRI_head_side.jpg
Wciąż zapraszamy do kontynuacji wniosków logicznie i
obiektywnie zaprzeczających ewolucji chemicznej w
następnym temacie!
Cuda w Przyrodzie:
- Datkowe Argumenty!
Rozdziały Główne:
(po prawej stronie są guziki do
Podrozdziały do Tego
Tematu:
(po lewej stronie są guziki do tematów
głównych)