Namacalne, Naukowe Dowody dla Sensu Wiary w Boga!
______________________________________________________________________________
Cuda w Przyrodzie
-Cudowne DNA:
"Genetyczny kod to inteligentny zapis, składający się z liter,
słów i zdań nie w jednym, ale w dwóch językach. Tu
znajdujemy głębię pomysłowości Rozumu Matematyka —
inteligentne rozwiązanie szeregu zawikłanych problemów”

- (Dr. Ron Nielsen – fizyk nuklearny)
Podwójna Helisa DNA - źródło: Wikipedia, licencja: http://en.wikipedia.org/wiki/File:DNA_Structure%2BKey%2BLabelled.png
KOD DNA: - (to ZAPIS WZORU - {INFORMACJA}):
źródło: "Wikimedia Commons", Licencja: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Genetic_code.svg

(Foto: strzałka: C=C- patrz str. główna na dole)
Z kolei DNA (miejsce, które gromadzi INFORMACJE / WZÓR / ZAPIS KODU na powstanie
danego organizmu np. człowieka) to wprost prawdziwie zadziwiająca super-komputerowa
baza danych tego programu nie do podrobienia!

DNA zawarte jest w chromosomach, w komórce, i służy jako baza (magazyn) do przekazu
tych informacji genetycznych w odniesieniu do każdego żyjącego organizmu. Każde super-
mikroskopijne DNA zawierające się w mikroskopijnej komórce jest niesamowitą składnicą
informacji o danym organizmie oraz inteligentnie zapisanego programu w odniesieniu do
tego organizmu.

Tak jak program komputerowy kodowany jest za pomocą
1 i 0, i np. słowo: POLAK będzie
tam zapisane następującym kodem:

01010000   01101111   01101100   01100001   01101011

-  również informacje w DNA zakodowane są za pomocą instruujących związków chemicznych
o nazwach:
adeina, tymina, guamina i cytozyna, gdzie oznaczenia te są:
A - adeina, T - tymina, G  - guamina i C - cytozyna (tj. 3 miliardów liter w każdej
naszej komórce w różnych kombinacjach).

Przy czym
związki te oznaczone wskazanymi powyżej literami w ich połączeniu trójkowym
tworzą jakby zapis
słów, a następnie ułożone w sekwencje tworzą geny, czyli jakby
poszczególne zdania, te z kolei tworzą chromosomy przypominające rozdziały wielkiej
księgi i te znów nasz
organizm, który jawi się jak jakaś księga zapisana tymi literami.
Informacje (instrukcje) w DNA kodowane są jak widać podobnie jak w komputerze.

Dla przykładu:- zapis DNA sekwencji 1 – dla człowieka to:

C C A - T A G - C A C - G T T - A C A - A C G - T G A - A G G -T A A

Zaś zapis DNA sekwencji 1 – dla krowy to:

C C G - T A G - C A T - G T T - A C A - A C G - C G A -A G G - C A C

Jak widzimy powyżej, zapis sekwencji DNA jest inny dla człowieka, niż dla krowy, a jednak
łańcuch wytworzonych poprzez ten zapis aminokwasów jest bardzo zbliżony. Jak jest to
możliwe? Czyżby znowu jakiś tam nieinteligentny przypadek??!!

Jak przypomniał profesor
dr. Werner Gitt, były szef departamentu Technologii
Informacji w Federalnym Instytucie Fizyki i Technologii w Niemczech
, a jednocześnie
uznany ekspert z obszaru nauki o „Informacji”, człowiek który opracował i ustalił zasady teorii
informacji  i również wieloletni opozycjonista neodarwinizmu na rzecz kreacjonizmu:
Kod DNA:
- molekuła DNA [ gromadząca zapis instrukcji
/ wzór na powstanie życia i człowieka] posiada
najbardziej zagęszczoną informację znaną
człowiekowi!

Pojedyncza nić DNA jest tysiące razy cieńsza
od ludzkiego włosa. W niewielkiej objętości
DNA, wielkości zaledwie
główki od szpilki,
zawartych może być aż tyle informacji, że
informacje te zapisane w formie książek mogą
utworzyć wieżę składającą się z tych książek, a
sięgającą
od ziemi do księżyca i to w dodatku
500 razy tyle, czyli 500 razy dystans do
księżyca!
źródło: "Wikipedia",
Licencja: http://en.
wikipedia.org/wiki/File:
Standard_pin.jpg
źródło: Wikimedia
Commons: licencja:
http://commons.
wikimedia.
org/wiki/File:
Bookspile.jpg
- - i 500 razy taki
dystans
do księżyca!!!
żródło: Wikimedia Commons:
http://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Bookspile.jpg
żródło: Wikimedia
Commons: http:
//commons.wikimedia.
org/wiki/File:Ssvsds.jpg
DNA

W niewielkiej objętości o wielkości główki
od szpilki aż tyle informacji???!!! Czyż to
znowu nie jest CUDOWNE?

- Jak uważasz, przypadkowe?
Każda komórka może zaczerpywać umieszczone w DNA informacje dla swoich potrzeb.
Odpowiednie maszyny molekularne odczytują informacje potrzebne do budowy danego
komponentu i tym samym całego organizmu, które to instrukcje przenoszą one następnie
dalej.

Kopiowanie informacji z DNA jest bez pomyłkowe, gdyż system ten posiada nawet swojego
wewnętrznego korektora, a jakiekolwiek niesamowicie skrajnie pomyłki zdarzają się raptem
raz na 10 miliardów skopiowanych nukleotydów i zasadniczo prowadzą do niweczenia
organizmu, a nie jego rozwoju.

Wewnętrzny korektor? Pomyłka raptem raz na 10 miliardów kopii? -
Czy nie myślisz, że to już kolejny CUD i celowy, inteligentnie
wprowadzony program, a nie jakiś przypadek?
Gdyby pobrać, dla przykładu, kod genetyczny od każdej
osoby (z 6 miliardów ludzkiej populacji świata) a z
którego to kodu ta osoba powstała i umieszczając je
wszystkie w jednym miejscu, można by tym samym,
wszystkie te DNA całej ludzkiej populacji Ziemi, umieścić
w naczyńku o wielkości
mniejszej niż połowa krawieckiego
naparstka na palec.

Tak więc, DNA, podwójna spirala (Helisa), to zasadniczo
zapisany wzór (kod) na zbudowanie życia. Cała
sekwencja naszego DNA nazywa się genomem.

W naszym genomie znajduje się ok. 300 miliardów baz
DNA, a nasza całkowita sekwencja DNA w człowieku, w
zapisie wypełniłaby
aż dwieście 1000-stronicowych
książek telefonicznych
tak wielkiego miasta, jakim jest
Nowy Jork, a które to książki pisane są drobnym drukiem.
żródło: Wikimedia Commons: http://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Telefonbog_ubt-0.JPG
żródło: Wikimedia
Commons: http:
//commons.wikimedia.
org/wiki/File:Ssvsds.
jpg
Taki ogromny wzór, by utworzyć ten cud
człowieka? - Czy już widzisz ten CUD?
DNA potrafi samo kopiować się, wykorzystując w tym celu doskonale utworzoną maszynerię
komórki zbudowanej z protein. Szansa na to, że dwóch osobników będzie posiadać podobny
profil
DNA wynosi zaledwie 1 na miliard.

Gdybyśmy, więc rozłożyli
wszystkie nici DNA zawarte w organizmie jednego człowieka i
połączyli je razem to bylibyśmy wstanie
sięgnąć tą długością do księżyca6000 razy lub też
600 razy dystans do słońca.
No, a teraz? – też widzisz?
Podwójna Helisa DNA jawi się jak
super komputerowa pamięć i zapis
informacji.
- Foto: zródło: Pierwotnie z:  en.wikipedia
oraz image:DNA orbit animated.gif / Richard Wheeler
(Zephyris) at en.wikipedia / Informacje o wolnej licencji (“GNU
Free Documentation License".) pod adresem:http://commons.
wikimedia.org/wiki/File:DNA_orbit_animated.gif
Każdy z nas powie, cóż to za niewyobrażalnie
doskonały i inteligentny mechanizm? Niewyobrażalnie
rozbudowana i wyspecjalizowana ”biblioteka”
zawierająca niesamowicie obszerny kod i program na
powstanie życia na Ziemi.

Jak widać cały ten nasz, wzbudzający podziw organizm
oraz jego funkcje nie są takie proste i jak się okazuje,
do zbudowania, czyli do powstania tego organizmu,
konieczne jest
stworzenie inteligentnego
programu
, inteligentnego kodu (wzoru) o pojemności
sekwencji DNA wynoszącej w zapisie aż:
dwieście
1000-stronicowych ksiąg telefonicznych
pisanych drobniutkim drukiem i aż 300 miliardów
baz takiego DNA
lub w połączeniu wszystkich
rozłożonych nici
DNA sięgających aż 6000 razy
dystans do księżyca?! Jakże ogromny jest to wzór,
który musiał powstać, aby zbudować cały ten nasz
CUD DZIAŁANIA ORGANIZMU CZŁOWIEKA,
według równie cudownego programu !!!!!!!!!!!!???
Nie tak dawno, bo w roku 2000, znany naukowiec,
szef instytutu do spraw badań Genomu Ludzkiego w
U.S.A.
(Human Genome Project) sponsorowanego
przez rząd Stanów Zjednoczonych, a obecnie dyrektor
Narodowego Instytutu Zdrowia w U.S.A. w rządzie
Prezydenta Obamy, - lekarz oraz genetyk i jeden z
czołowych naukowców (genetyków) na świecie
zajmujących się tymi badaniami, a zarazem jeszcze do
niedawna były twardy
ateista i agnostyk, dr. Francis
S. Collins
- zakomunikował publicznie światu w
obecności prezydenta U.S.A., że tzw.
kod życia czyli
ludzkie
DNA został już rozpracowany i jest w jego
przekonaniu
„Językiem Pana Boga”. – No istny szok!

Prezydent U.S.A., Bill Clinton, zaś w swoim
przemówieniu oświadczył wtedy, że:
Fotos (góra i dół) źródło: C=C, patrz na końcu strony głównej
„bez wątpienia jest to najważniejsza, najcudowniejsza mapa [zapis]
kiedykolwiek stworzony przez gatunek ludzki...” „Dzisiaj”, jak
powiedział:, „ uczymy się języka, w którym to Bóg stworzył życie.
Zdobywamy tym większy jeszcze respekt dla złożoności, piękności i
cudu najbardziej Boskiego i świętego daru.”
Podsumowaniem jego wieloletnich badań w U.S.A. nad „Genomem Ludzkim”, któremu to
projektowi pan Collins sam szefował, było wydanie jego książki zatytułowanej: „The
Language of God” - „A Science Presents Evidence for Belief” (Język Pana Boga - Nauka
Prezentuje Dowody dla Wiary). Między innymi,
pan Collins, były twardy agnostyk i ateista
wskazuje tam, że:

„Nasz ludzki Genom, czyli można rzec program {wzór lub też kod} na
zbudowanie człowieka składa się z 3 miliardów liter i pisany jest
dziwnym, kryptograficznym, cztero literowym kodem. Taka oto jest
zadziwiająca złożoność informacji zawierającej się w każdej komórce
ludzkiego organizmu, iż głośne odczytanie kodu przy szybkości 3 liter
na sekundę zabrałoby człowiekowi 31 lat, i to nawet gdyby
kontynuował to czytanie dzień i noc.

Wydrukowanie zaś tych samych liter na papierze maszynopisu
regularną czcionką, a następnie po złożeniu tych kartek jedna na
drugiej, spowodowałoby zbudowanie wierzy o wysokości Pomnika
Waszyngtona w U.S.A.”.
Po raz pierwszy, jak określił dr. Francis S. Collins, kod na
budowę człowieka został złamany! Widząc zaś tak niesamowitą
złożoność tego kodu, jak i biorąc pod uwagę inne aspekty, dr.
Collins, jeden z czołowych światowych genetyków i ekspert od
„Genomu Ludzkiego”, nie zawahał się uznać go
„Językiem
Boga”
i odejść od swojej twardej linii ateizmu i agnostycyzmu.
*
Jest to nader pocieszające, że naukowiec ten potrafił w tym wszystkim dostrzec rękę
Boga, choć może nie do końca, gdyż w obliczu tego odkrycia usilnie stara się on teraz
pogodzić jakoś kwestię procesu ewolucji chemicznej oraz udział Boga w stworzeniu,
lecz bez Jego udziału w procesie już samej ewolucji, co określa się mianem
„deistycznego ewolucjonizmu”. Nasze opracowanie (krytykę) do tego typu postawy można
odczytać klikając myszką na tą tu linkę pt.:
krytyka postawy deistycznego ewolucjonizmu.

Czyż, więc to DNA takie super małe i super doskonałe oraz
niepojęcie przy tym rozbudowane, a zarazem inteligentne
„urządzenie”, czyli super baza komputerowego gromadzenia
danych, służących tu do powstania człowieka (czy też innych
stworzeń) wraz z wyposażeniem samo-powielacza oraz
doskonałego korektora jest dziełem przypadku?
Naukowcy
nazywają DNA „językiem komórki”.
Naukowcy zgadzają się też, że każdy język wymaga inteligencji! -
Człowiek z całą swoją inteligencją
nie zbliżył się nawet jeszcze do
możliwości stworzenia takiego cudu.
A przypadek potrafił?
Pomnik Washington'a: źródło:
"Wikimedia Commoms", Licencja: http://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Washington_Monument_-
_Washington,_D.C..jp
g
– Nooo, ho, ho, ho??!!! - Ho, ho, ho!!! - E, chyba nie, co??? No, jak
uważasz?   - Dla przypomnienia:
Dla przykładu: W ciepłym klimacie rosną sobie
ładne, kolorowe rośliny, jak:
Titan Arum, które
posiadają stosunkowo duży spadzisty kielich
kwiatowy. Czerwona część rośliny oraz jej
powierzchnia jest tak zbudowana, że przypomina
kawałek mięsa.

Sama roślina posiada mechanizm pozwalający
jej podgrzewać się w porze nocnej i w okresie jej
kwitnięcia, tzn. zwiększać swoją temperaturę o
parę stopni.

To zwiększenie temperatury znakomicie pomaga
emitować i rozprzestrzeniać w chłodniejszym
nocnym powietrzu i otoczeniu produkowany
przez nią, unoszący się swąd gnijącego
(rozkładającego się) mięsa.

Ten swąd znakomicie przyciąga owady jak np.
muszki żywiące się mięsem i pewne żuki, które
drażnione tym zapachem speszą niezwłocznie do
tej rośliny.
Titan Arum: źrdło: "Wikimedia Commons", Licencja:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Titan_arum_open.JPG
Kręcąc się przy niej, dodatkowo jeszcze pogłębiają wrażenie rozkładającego się mięsa i
żerowiska. Po wejściu do kielicha i ześlizgnięciu się na jej spód po niezmiernie śliskiej
powierzchni kwiatowej tej rośliny, nie mogą się już stamtąd wydostać, gdyż ściany kielicha
są zbyt śliskie, a na samym dole stożka zbyt ciasno aby rozłożyć nawet skrzydła.

W ten oto sposób roślina zniewala swoich „zakładników” na wiele godzin. Następnie
roślina ta uruchamia swoje mechanizmy pyłkowe i rozpyla na owych "owadzich
zakładników” swój pyłek kwiatowy, który z łatwością licznie przyczepia się do powierzchni
uwięzionych na spodzie owadów.

Po tym „swoistym prysznicu pyłkowym” roślina nagle zmienia konsystencję ścianek
kielicha ze śliskiej na całkiem porowatą, które wtedy  nie stanowią już przeszkody dla tych
owadów do wydostania się, tzn. do wspinania się po jej ściankach i ucieczki z tej chwilowej
niewoli.

Owi, pojmani wcześnie „zakładnicy" zabierają jednak ze sobą „podarunek”, tzn.
przyczepiony do nich pyłek kwiatowy, który to roślina w ten oto sposób przekazała im by
przenosząc go dalej, dokonywali możliwości jej zasiewania się oraz dalszego istnienia.

Szanowni państwo - rozmawiamy tu o roślinie, która wykazuje, bądź, co bądź,
planowane i inteligentne rozwiązania / zachowania, nieprawdaż?!!!!

Roślina, i nawet nie zwierzę, a jest wstanie tak sprytnie kombinować! Którym mózgiem ona
to wszystko sobie wymyśliła, wykoncypowała ten cały plan w działaniu?

W oparciu, o jakie procesy myślowe? O jaką obserwacje i analizę otoczenia? A następnie
wprowadziła te wszystkie sprytne, inteligentne mechanizmy do działania w oparciu o
swoje, wytworzone
do tego celu reakcje biochemiczne. Wszak taka obserwacja, analiza i
działanie w interakcji z jej otoczeniem wymaga już pewnych
inteligentnych możliwości!
Wymaga też wszystkich swoich części będących
od samego początku już w komplecie i
na swoim miejscu!
Więc jak ona to czyni? Czy myślisz, (patrząc całkiem logicznie), że
ona dokonała tych możliwości przypadkowo i czyni to wszystko
również przypadkowo i bezmyślnie, (jak sugeruje ewolucja)?
Tak bez planu? A więc jak ta roślina ustala to wszystko (tzn. czas,
metody, sposób) i jak ona przy tym wogóle myśli?
Lub też może kto pomyślał tu za nią? Nie wydaje ci się, że jedyną
sensowną odpowiedzią w tej kwestji, jest wprowadzony do niej
inteligentny, przemyślany i świetnie przekalkulowany program,
według którego zapisu ona tą metodę wytworzyła i według, którego ta
jakoby „bezmózgowa” roślina to czyni? No tak, podobnie jak i wić
bakterii. I chyba wszystkie systemy biologiczne, nieprawdaż
?
Inny przykład: - jak wskazuje dr. Robert C. Newman (astrofizyk):

Najbardziej skomplikowanym zapisem informacji jaki znamy we Wszechświecie jest
„życie”.– Z kolei zawartość informacji w organizmie, (nawet, wydawałoby się tak
stosunkowo prostej budowy) jakim rozpoznawany jest organizm
bakterii  e.coli, jest
przyprawiająca o zawrót głowy. Informacja biochemiczna potrzebna do jej budowy wynosi w
zapisie matematycznym jak:
10 podniesione do potęgi 12 bitów lub przyjmując bardziej
obrazowo jak  ok.
100 milionów kartek w rodzaju tych w „Encyklopedii Britanica”,
zapisanych tym wzorem.

Nie są to jednak przypadkowe cząstki informacji, lecz zespolone w jedną całość tworzącą
świetnie funkcjonujący „mechanizm molekularny”.  

W ten sposób, organizm ten
sam zasadniczo wskazuje nam na fakt, że został on
zaprojektowany i stworzony.

"Ci, którzy, którzy temu zaprzeczają (tj. ewolucjoniści) winni, więc udowodnić, i to
udowodnić prakcznie w oparciu o jakieś
jasne i słuszne symulacje komputerowe, jak taka
bakteria mogła stworzyć się sama poprzez przypadkową selekcję tj. od prostych
przypadkowych molekuł - do całego, doskonale funkcjonującego organizmu?" -
Bakterie e. coli: źródło: "Wikimedia
Commons" - Licencja: http://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Asparaginase2_Ecoli_3ECA.png
I dlatego właśnie uważamy, (w oparciu o zaledwie pobieżnie przedstawione w tym
opracowaniu argumenty), że życie nie mogło powstać w drodze nie posiadającego rozumu,
zwykłego, ślepego
DOBORU NATURALNEGO w procesie jakichś tam kroków, lecz musiało
powstać
OD RAZU z wszystkimi potrzebnymi mu do istnienia elementami (a szczególnie
na poziomie mikro-molekularnym i obserwowalnymi w budowie
NIEREDUKOWALNYCH FUNKCJONALNYCH MASZYN MOLEKULARNYCH), aby mogło
funkcjonować, przeżyć i rozwijać się!

Oko dla zwykłego przykładu w swojej budowie jest tak precyzyjnie zbudowane, że znacznie
przewyższa precyzję mechanizmu zegarka.

Z drugiej strony świadomość, którą człowiek posiada i która jest wbudowana w jego
organizm w ogóle nie jest jakimkolwiek warunkiem postępującej ewolucji (proponowanej
przez jej propagatorów), a jednak ją posiadamy! Dlaczego? - na to "ślepa", przypadkowa
ewolucja również nie potrafi odpowiedzieć. My natomiast możemy się domyślać, dlaczego?

Ogromnie niesamowita wprost kopmpleksowość życia i budowy organizmów na ziemi,
(a
które jeszcze są nieredukowalne w swojej budowie już na poziomie mikro-molekularnym)
,
nie miała nawet najmniejszych szans na wykształcenie się w drodze stopniowych kroków
według przyjętego modelu czasu istienia życia na naszej planecie, nie mówiąc już nawet o
niemożliwości funkcjonowania
nieredukowalnych organizmów w stopniowym
przypadkowym, bezmyślnym i nieinteligentnym doborze.

To wszystko niezmiernie bardziej przywołuje na myśl Inteligentnego Stwórcę,
gdyż jawiący się w tym wszystkim:
 • inteligentny projekt w budowie,
 • ogromnie skomplikowana kompleksowość budowy organizmów,
 • inteligentne rozwiązania w działaniu maszyn molekularnych w organizmach,
 • kierunek,
 • nieredukowalna złożoność w budowie organizmów (już na poziomie mikro-
  molekularnym i wraz z minimalnie funkcjonalnymi elementami zawartymi i
  wykorzystanymi w budowie tychże mikro "maszyn molekularnych"),
 • ograniczony czas ziemi,
 • sprzyjające środowisko do funkcjonowania życia,
 • super precyzyjnie wykalibrowane prawa Wszechświata umożliwiające warunki do
  powstania tego środowiska, a w nim życia,
 • niewiadomy i niepojęty początek życia,
 • istnienie świadomości w człowieku z możliwością pojmowania PRAWA
  MORALNEGO -
są niezaprzeczalnym faktem i ewidentnie implikują INTELIGENTNEGO STWÓRCĘ!

Jesteśmy więc przekonani, że z uwagi na niesamowitą, nieredukowalną
kompleksowość, funkcjonalność i zadziwiająco inteligentne oraz precyzyjne
rozwiązania poszczególnych systemów w żywych organizmach
oraz wszystkie te
czynniki powyżej tu wskazane - życie musiało jednocześnie powstać przy pomocy
INTELIGENTNEGO PROJEKTU – PLANU - UPORZĄDKOWANEJ INFORMACJI, jak
wskazane zostało już powyżej.

A każdy taki
INTELIGENTNY projekt, ma i musi mieć z kolei swojego:  AR-CHI-TE-KTA!

Jak np. w poniżej wskazanym tu mechanizmie silnika, lecz w organizmach dużo, dużo
bardziej jeszcze skomplkowanie!
!
4 Suwowy Silnik - (efekt inteligentnego projektu /
podobnie zresztą jak i ta opracowana powyżej
ilustracja)
:   żródło" Wikimedia Commons, Licencja: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:
4-Stroke-Engine.gif

Christian Boehmer Anfinsen,
biochemik:  nagroda Nobla w dziedzinie chemii:

“Myślę, że tylko i.... [człowiek mało rozumny – dop. red.]
może być ateistą. Musimy przyznać, iż istnieje pewna
niepojęta moc czy siła posiadająca nieograniczoną zdolność
przewidywania i wiedzę, która, po pierwsze, sprawiła, iż cały
wszechświat zaistniał.”

Książka Telefoniczna.
http://commons.wikimedia.org/wik
i/File:Upper_body_front.png?usela
ng=pl
- „Wszak, człowiek z całą swoją dotychczasową wiedzą nie jest w stanie złożyć jednej,
pojedynczej komórki i ożywić jej. W przeciwieństwie,
Inteligentna Siła Stwórcza jest w
stanie wyprodukować ok. 600 miliardów tych komórek, poukładać je odpowiednio i utworzyć
dziecko w 280 dni!”
- dr. n. med. L. Newman.
Rozdziały
Główne:
(po prawej stronie są
guziki do
podrozdziałów w tym
temacie)
Podrozdziały Tego
Tematu:
(po lewej stronie są
guziki do
tematów głównych)
widać bardzo jest w tym działaniu potrzebny), - to WTEDY my go już nazywamy mocą super
inteligentnego STWÓRCY
, drodzy państwo, którego to my, ludzie zwykliśmy nazywać
BOGIEM!