Namacalne, Naukowe Dowody dla Sensu Wiary w Boga!
_______________________________________________________________________________________________
WIARA W ISTNIENIE BOGA:
(dla wszystkich ludzi szukających prawdziwych
dowodów dla sensu wiary w Boga)!
Arthur Holy Compton
(fizyk -  nagroda Nobla w dziedzinie fizyki):

“Jeżeli chodzi o mnie, wiara zaczyna się wraz z
uzmysłowieniem sobie faktu, iż wyższa inteligencja
doprowadziła do powstania wszechświata i stworzyła człowieka.
Nie jest mi trudno mieć tę wiarę, gdyż niezaprzeczalnym jest
fakt, iż tam gdzie jest plan istnieje inteligencja -
uporządkowany, rozwijający się wszechświat świadczy o
prawdzie najbardziej majestatycznego stwierdzenia, jakie
kiedykolwiek wypowiedziano - ‘Na początku Bóg’.”
WIARA:
„Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego cechy, Jego
wiecznej mocy i boskiej natury, stają się widzialne dla umysłu przez
to, co zostało wykonane, więc, że są bez wymówki.”

(Pismo Święte – List do Rzymian 1:20)

„Głupi rzekł w sercu swoim; Nie ma Boga.”

- (Pismo Św.- Ps. 53:2)
NAUKA:
"Christian Boehmer Anfinsen
biochemik:  nagroda Nobla w dziedzinie chemii:

“Myślę, że tylko i.... [człowiek mało rozumny – dop. red.] może
być ateistą. Musimy przyznać, iż istnieje pewna niepojęta moc,
czy siła posiadająca nieograniczoną zdolność przewidywania i
wiedzę, która, po pierwsze, sprawiła, iż cały wszechświat
zaistniał.”
*(nie rezygnuj zanim przeczytasz tą pierwszą stronę, a zwłaszcza informację
zawartą tu poniżej pod wskazaniem: "UWAGA"!)
* Opracowanie to powstało na bazie wkładu wieloletniej pracy i przeznaczone jest
dla wszystkich ludzi poszukujących sensu dla wiary w Boga, tak dla wierzących, jak
i niewierzących, czy też osób przynależących do różnych denominacji religijnych
oraz katolików. Osoby nie będące katolikami, mogą natomiast po prostu pominąć
pewne tematy, jeżeli jest to niezgodnie z przekonaniami ich dominacji
chrześcijańskiej czy innych, itp. Większość opracowania ma natomiast charakter
zasadniczo uniwersalny!

Jednocześnie pragniemy poinformować, że strona ta w całej swojej
rozciągłości i z wieloma podtematami uległa niedawno uszkodzeniu, a
obecna wersja jest jedynie odbudowaną częścią tamtej strony. Dalsze
podtematy będą więc sukcesywnie dołączane z biegiem czasu.

UWAGA!
Jak donoszą nam nasi polscy czytelnicy z całego świata, ta strona Internetowa
zatytułowana
„Namacalne Naukowe Dowody dla Sensu Wiary w Boga” jest
według ich prywatnych opinii: „stroną jaka jeszcze nigdy do tej pory nie powstała”,-
„stroną jakiej jeszcze nie było”, - „stroną którą trzeba by koniecznie rozreklamować
po całej Polsce”
, - „ strona która wiele wątpiących lub niezdecydowanych osób
może prawdziwie pociągnąć do wiary”
, - „stroną która bardzo mi pomogła w
rozwianiu moich wątpliwości”
, itp. Dziękujemy więc za tak przychylne opinie!

Faktem jest, iż strona ta maksymalnie ( i jak to tylko jest możliwe), zbliża się do
udowodnienia istnienia Boga w sensie OBIEKTYWNYCH i racjonalnych dowodółw
na podłożu naukowym. Specjalnie już dalej nie można posunąć się w tej mierze.
Reszta, w niewielkim zaledwie pozostającym ułamku potrzebnym do 100%
przekonania i pozyskania głębokiej wiary, pozostaje do dopełnienia poprzez
otwarcie się na sens tejże wiary przyjęty na bazie przedstawionych tu argumentów
dowodowych.

Niniejszym zapraszamy do pasjonującej lektury, być może najważniejszej w Twoim
życiu, drogi przyjacielu. Czy zdobędziesz się na to, aby przebrnąć całe to
opracowanie? – Czy starczy Ci siły i uporu? – to zależy już wyłącznie od ciebie, tak
jak i wszystkie inne wybory każdego człowieka obdarzonego w życiu wolną wolą!
Każdy może sobie wybrać interesujący go temat z guzików po lewej górnej stronie
jak:
"Cuda w Przyrodzie", czy "Prawda o Jezusie", "Całun Turyński", "Życie
za Granicą Życia
lub "Co z Tym UFO" i inne!
Rozdziały Główne:
(po wybraniu, któregoś z
poniższych  rozdziałów po
prawej stronie są guziki do
podrozdziałów w
poszczególnych tematach)
____________________________________________________________________________________________
Prawo Newton'a (Niutona) , żródło: "Wikimedia Commons",Licencja: http://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Newtons_cradle_animation_book.gif
“Nie wiem, kim mogę wydawać się dla świata, ale jeżeli chodzi o mnie, to
wydaje mi się, iż jestem jak mały chłopiec stojący na brzegu morza i co pewien
czas zajmujący się odnajdywaniem coraz to gładszych kamyków lub
piękniejszych niż zwykle muszelek, podczas gdy przede mną rozprzestrzenia się
ogromny ocean zupełnie nie odkrytej rzeczywistości”

- Sir Isac Newton (ojciec nowoczesnej fizyki - człowiek wielkiej wiary w Boga)
Wchodząc tu, drogi przyjacielu, wpierw zadaj sobie jednak pytanie: - Czy jesteś
obiektywnym człowiekiem o otwartym umyśle i czy szukasz argumentów dla
potwierdzenia sensu swojej wiary w Boga? – Czy tylko argumentów dla
podbudowania swojego ateizmu?

- Ci, którzy zdobędą się na szczere przeczytanie wszystkich rozdziałów tej strony, z
otwartym umysłem i od początku do końca, (jeżeli tylko znajdą w sobie odwagę,
upór i siłę), niewątpliwie już na zawsze zmienią swój stosunek do wiary w Boga!

- No, bo w końcu czyż nie słuszne są słowa:
„Nie odrzucaj, dopóki nie
zbadasz?”

[strona ta, jest kontynuacją i uzupełnieniem naszej misyjnej Polonijnej Gazety
Katolickiej, która uzyskawszy błogosławieństwo oraz Imprimatur Kościoła
Katolickiego, jako bezpłatna gazeta dotarła na przestrzeni lat do dziesiątek
tysięcy czytelników].

* Strona została opracowana w oparciu o pracę, wsparcie i ofiarność łączących się
osób o wspólnych poglądach, którzy wyznają poglądy kreacjonistyczne oraz w
oparciu o tradycyjną naukę Kościoła. Do jej powstania przyczynił się bogaty
dorobek i wkład wielu ludzi z obszaru nauk ścisłych, pióra i myśli ludzkiej oraz
pomoc uznanych wydawnictw chrześcijańskich (i nie tylko katolickich).

- wydawca i redaktor nacz. gazety, Andrzej R. Szteborowski]

Samo opracowanie tej strony zostało przygotowane również w oparciu o
stosunkowo prosty i przystępny język, tak, aby był on zrozumiały dla przeciętnego
odbiorcy i niekoniecznie obeznanego w odniesieniach ściśle naukowych. Jednakże,
dla osób bardziej zaawansowanych lub dociekliwych w danej tematyce niebawem
zamiescimy również dodatkowy dział tzn. zbiór ciekawych opracowań naukowych
lub linek adresowych do nich w naszej „bibliotece strony”.

Argumenty przedstawione w treści opracowania poparte są licznymi przykładami
udawadniającymi ich zasadność, tudzież na gruncie naukowym.

Być może będzie to jednocześnie jedna z najważniejszych "książek" w Twoim życiu
jaką przeczytasz!

Tak wielu z nas, ludzi, dzisiaj - nie rozpoznaje już Boga w stworzeniu i działaniu
twierdząc, że Bóg nie istnieje. W dobie tak rozbudowanego obecnie materializmu i
poplątania wielu ludzkich pojęć, człowiek aprobuje wyłącznie te dowody, które są
namacalne. Choć niewątpliwie, już  nawet Pismo Święte przekazuje nam informację
o zachwianiu się w wierze człowieka będącego świadkiem wielu ówczesnych
zdumiewających wydarzeń, tj. niewiernego Tomasza (apostoła).

Jako człowiek, w pewnym momencie nie potrafił on już ogarnąć całej tej
niesamowitej, nagłej konfrontacji z Prawdą, która go przygniatała, dopóty, dopóki
wprost namacalnie nie sprawdził, nie upewnił się wkładając swój paluch w rany
boku zmartwychwstałego Mistrza.

Podobnie jest i dzisiaj z nami! Dlatego też, jak informuje nas Pismo Święte, Jezus
wskazał wtedy, iż to rozumie, oznajmiając:
"widziałeś więc uwierzyłeś, ale
błogosławieni są ci, którzy nie widzieli a uwierzyli". (Ewangelia)

Tym samym,  w oparciu o ścisłe i namacalne argumenty dowodowe: - naukowe z
zakresu nauk ścisłych; logiczne, historyczne, tudzież religijne, tu na tej stronie,
postaramy się  zaprzeczyć tej bezpodstawnej niewierze i faktycznie naukowo
udowodnic istnienie Boga Stwórcy,- doprowadzając całość opracowania do
ostatecznego logicznego wniosku, a następnie końcowego oświadczenia!
Niech, więc będzie to, tymże symbolicznym "palcem" włożonym w rany
boku Najwyższego!

Niewątpliwie nasuwa się tu jeszcze istotne pytanie. Dlaczego, w obliczu aż tylu
zasadniczych dowodów i argumentów dla sensu wiary w Stwórcę (również
przedstawionych na tejże stronie), wiara ta ciągle i systematycznie podupada w
naszych czasach i postępuje laicyzm?

Zapewne odpowiedz, w naszym przekonaniu, tkwi w szalonej pokusie dzisiejszego
człowieka do podświadomego, nieokiełzanego dążenia do niczym nie krępowanej
swobody, w wewnętrznym przekonaniu o jego samowystarczalności oraz
niepohamowanej wyniosłości! Czasem też, są to także pokoleniowe naleciałości! W
każdym bądź razie staje się to ogromnym dramatem naszej cywilizacji!

Jeden z bardziej uznanych psychologów amerykańskich, po rozmowie z Daila
Lamą, wyciągnął wniosek, że poza dotychczas rozpoznawaną inteligencją
człowieka, faktycznie istnieje coś takiego jak inteligencja emocjonalna. Zapewne
istnieje i od iluś tam lat nawet już się ją rozpoznaje.

Śmiemy jednak twierdzić, że nie jest ona najwyższym poziomem inteligencji
człowieka. Z pewnością istnieje także inteligencja duchowa, gdyż w świetle
wszelkich dostępnych nam dowodów, człowiek nie jest zwykłym „workiem tkanek”,
lecz posiada jednocześnie 3 poziomy swojego rozwoju tj.
fizyczny, psychiczny i
duchowy
!

Aby znów dojść do rozwoju na najwyższym z poziomów tj. rozwoju inteligencji
duchowej, która obrazuje się wyższym poziomem miłości; empatii, sympatii i
ofiarności - niezbędna jest również prawdziwa wiara i poprzez nią możliwość
rzeczywistej relacji i obcowania ze Stwórcą – Bogiem, gdyż On, Bóg jest właśnie
Istotą Duchową i czystą Miłością!

Zdajemy sobie również sprawę z faktu, że aby ta wiara mogła wzrastać w
przestrzeni rozpatrywań dzisiejszego człowieka, tak silnie zakorzenionego w
kulturze materializmu kosztem wartości duchowych, potrzebne mu są owe
namacalne, naukowe dowody dla jej sensu. Potrzebny jest inny rodzaj misji, misji na
miarę człowieka XXI wieku, na miarę „WIEKU INFORMACJI” i ogromnego postępu
naukowego!

I stąd też właśnie powstała ta strona.

Zapraszamy!

* wszelkie prawa do materiału tej strony są zastrzeżone.
Foto-elementy-: "© [2009]
Jupiterimages Corporation"

{INFORMACJA}:
Dom Spokojnej Starości:


(całoroczna placówka świadcząca usługi
bytowe, opiekuńcze dla osób
niepełnosprawnych, przewlekle chorych
lub w podeszłym wieku. Pięknie położony
w malowniczej okolicy w sąsiedztwie
kościoła parafialnego i z nowoczesną
infrastrukturą dla 20 osób)

* To dom, który osobiście poznaliśmy i
szczerze możemy polecić!
To dom bezpieczny wg. naszej osobistej
oceny, to dom gdzie słowa Ewangeliczne
faktycznie odzwierciedlają się w
codziennej serdeczności, trosce i miłości
do bliźniego. To miejsce, któremu
naprawdę można zaufać!
{Szczęść Boże takiej służbie!!!}
Adres:
Dom Spokojnej Starości
Kościeliska 36 (woj. Opolskie – k.
Olesna)
Tel. 609-827-823
Poczta elek.:
konfederak@o2.pl
Linka do Panoramy Firm (kliknij na
linkę poniżej):
http://panoramafirm.pl/opolskie,oleski,
ko%C5%9Bcieliska,
36/dom_spokojnej_starosci_konfederak_
marzena-
allaoy_ni.html#witamy

- (Powyższa informacja nie jest płatną
reklamą)! -
Czym jest Prawda?

Pragnąc uniknąć niejasności oraz niedomówień, już na samym wstępie chcemy
wyjaśnić, że według niedawnych profesjonalnych i szeroko zakrojonych,
niezależnych amerykańskich badań-ankietowych przeprowadzonych wśród
naukowców nauk ścisłych
(jak: biologii, fizyki, matematyki, itp.), a będących
jednocześnie członkami największej światowej organizacji zrzeszającej ludzi
nauki o nazwie:
American Association for Advancement in Science i tychże
badań przedstawionych przez prestiżową oraz uznaną w świecie instytucję
zajmującą się tego rodzaju badaniami i ankietami o nazwie:
PewResearch,
wykazano,
że aż 51 procent naukowców deklaruje wiarę w Boga lub
“Ducha, - Wyższą Inteligentną Siłę” we Wszechświecie, a aż 33 procent  
naukowców
wierzy w osobowego Boga. Źródło: (“PewResearch; Religion and Public
Life Project; November 5, 2009; Scientists and Belief” –
Religia i Projekt dot. Życia Publicznego; Listopad
5, 2009; Naukowcy i Wiara, Instytut: PewResearch
); linka: http://www.pewforum.org/2009/11/05/scientists-
and-belief/

Również wcześniej, w poprzednim takim badaniu w roku 1997 prestiżowe,
brytyjskie międzynarodowe, naukowe pismo:
Science - (Nauka), [źródło: Larson, E.
J. & Witham, AL. Nature 386, 435-436 (1997)]
ogłosiło, że wg. badania-ankietowego aż 40
procent naukowców
nauk ścisłych przyznaje się do wiary w osobowego Boga.

Przypomniane to zostało również m.in. w opracowaniu wydawnictwa:
“Compelling
Truth”- (
Ekscytująca Prawda), linka źródła: http://www.compellingtruth.org/scientists-believe-
God.html

- jak również w artykule znanego pisma: “The New York Times”, źródło:
“Scientists Speak Up on Mix of God and Science” by Cornelia Dean; “Polling Scientists on Beliefs”, August
23, 2005; The New York Times –
Naukowcy Przemawiają Odnośnie Mieszanych Tematów - Boga i Nauki;
red. Cornelia Dean; Ankietowanie Naukowców Odnośnie Wiary, Sierpień 23, 2005; The New York Times
,
linka:
http://www.nytimes.com/2005/08/23/national/23believers.html?pagewanted=print

Nie jest to zarazem jedyne takie badanie przeprowadzone na duża skalę przez
wiarygodne ośrodki naukowe do spraw ankiet i badań, a obrazujące całkiem
zbliżonymi wynikami. Dla przykładu, inne badanie-ankietowe przeprowadzone w
University of Chicago wskazuje już np. na aż:
76 procent doktorantów
wierzących w Boga.
Źródło; ;”livescience”, linka źrodła: http://www.livescience.com/379-scientists-
belief-god-varies-starkly-discipline.html

Według uznanej i miarodajnej ankiety GALUP, również ponad 90 procent, a
dokładnie
93 procent całego społeczeństwa w USA wierzy w Boga.

Nie jest, więc tak, jak mogą domniemać, czy sugerować niektóre osoby lub
uparcie promować niektóre media, że nauka i naukowcy zasadniczo odrzucają
istnienie Boga.

Niemniej, strona ta jest przeznaczona również dla tych, którzy wciąż mają z tym
trudności.

*(Więcej w tym temacie niebawem na tej stronie w dziale pt.: “Naukowcy i Wiara”).


Z drugiej strony, nader często brak zrozumienia i wyobrażenia odnośnie kwestii,
kim jest lub może być Bóg, tworzy znaczne trudności w zaakceptowaniu Jego
istnienia. Kim więc dla nas osobiście jest Bóg?
W obliczu wielu lat dociekań, głębokiej analizy, studium, rozważań i ustaleń (m.
in. jak przedstawionych w tym tu opracowaniu dowodowym), Bóg dla nas nie jest
jakąś zwyczajną ideą.

Bóg dla nas jest odwiecznie istniejącą, wszech-świadomą, ogromnie inteligentną,
super miłującą, super doskonałą, wiecznie tworzącą i dążącą do harmonii,
ponadnaturalną, wciąż manifestującą się, niewidzialną
energią duchową o
właściwościach osobowych, a rozprzestrzeniającą się w określonej
przestrzeni; - tzn. energią duchową, siłą i bytem
, mogącą przyjąć wszelką
pożądaną formę -
osoby.

Nawet Ewagelia Chrześcijańska wskazuje na to, że:
"BÓG JEST DUCHEM”
(Ewangelia; Jan 4:24)


Jednocześnie, Bóg niewątpliwie obligowany jest w obrębie istniejących,
przyjętych i raz ustalonych praw Wszechistnienia, - czy to przez siebie, czy też
warunkowanych przez środowisko Jego własnego bytowania.

Czym zatem jest prawdziwa wiara w Boga? - faktyczna wiara w Boga nigdy nie
jest zaledwie wiarą w Jego fizyczne istnienie, lecz przyjęciem i codziennym
manifestowaniem J
ego przekazanych Prawd – tj. demonstracji miłości i
szacunku do życia. W Chrześcijańskiej Ewangelii (uznanej przez Chrześcijan za
Słowo Boże) również czytamy:

Piłat: –
“a cóż to jest prawda?” Jezus, który uprzedził to oto pytanie Piłata,
oznajmił:  –
“Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać
świadectwo prawdzie” (Ewangelia).


Zauważ, co mówi i na co wyraźnie wskazuje Jezus – mówi, że Bóg przez Jego
osobę i Jego postawę przedstawia nam samego siebie i swoją naturę, a więc
definicję PRAWDY, czyli jedyne prawdziwe ponadczasowe wartości wskazane
człowiekowi do słusznej postawy i życia tj. natury bezwzględnej miłości i
sprawiedliwości!
Tego rodzaju wartości oparte na miłości, przeplatają się zresztą we wszystkich
religiach. Jezus mówi również w imieniu swoim i Boga:

“Ja jestem drogą i prawdą i życiem”…. “Kto we mnie wierzy choćby i umarł żyć
będzie” (Ewangelia).


Tym samym, wiara w Boga jest automatycznie wiarą w naczelne, ponadczasowe,
wyższe wartości
wskazane przez Boga – tj. wiarą we wskazany sposób
postępowania, sposób życia i szacunek do życia
, które wyrażamy własną
postawą w swoim codziennym życiu – jeżeli tylko
prawdziwie wierzymy w istotę
manifestującego się BOGA! Czyli jest to (w tym wypadku) wiara w ową: “drogę i
prawdę i życie” jako “styl” życia, gdyż On, jak wskazuje Jezus jest jednocześnie
właśnie ową: -
“ drogą i prawdą i życiem”!

Z drugiej strony, brak manifestacji tych naczelnych wartości w naszym
codziennym życiu jest zaledwie
wiarą pozorowaną(nieprawdziwą), o których
także wspomina Słowo Boże w Chrześcijańskiej Ewangelii w 2 Liście do
Tymoteusza 3 (1-5).

Wreszcie, zauważ również, co istotne: że o posłaniu Bożego Mesjasza na ziemię,
a który zamanifestuje Prawdy Boże, mówiło się już w starych natchnionych
żydowskich zapisach, przekazach i -
(licznych antycznych proroctwach, które się
zachowały do dziś *
[wszechstronnie i niezależne wielokrotnie potwierdzonych i
utwierdzonych naukowo co do ich oryginalności i wieku]
, a wypełnionych z
matematyczną wręcz dokładnością w osobie Jezusa)
- już tysiące lat przed
objawieniem Chrystusa i spisaniem Chrześcijańskiej Ewangelii.

Czy więc można to wszystko zbyć tak po prostu “ad hoc”? - poczytajmy zatem: